MENU

JABATAN PENILAIAN

Cukai Taksiran

  • Menyampaikan bil cukai taksiran kepada pemilik harta selewat-lewatnya 21 Februari (1/2 tahun pertama) dan 21 Julai (1/2 tahun kedua).
  • Mengemukakan maklum balas permohonan dalam tempoh 14 hari.
  • Mengendalikan proses bantahan dalam tempoh 1 bulan.
  • Memproses urusan pindah milik harta selama 7 hari dengan syarat dokumen lengkap dan tiada tunggakan cukai.