MENU

JABATAN PERBENDAHARAAN

 1. Kaunter Bayaran

  Menerima segala bayaran daripada orang ramai tidak melebihi 10 minit dengan syarat:-

  • Wang mencukupi
  • Dokumen yang diperlukan dibawa bersama.
 2. Tuntutan Bayaran

  Membuat pembayaran kepada pembekal dalam tempoh 14 hari dengan syarat:-

  • Tuntutan lengkap
  • Dokumen sokongan lengkap.