MENU

JABATAN KEJURUTERAAN

 1. Permohonan Kelulusan Sambungan/Ubah Suai Terbuka

  Permohonan kelulusan sambungan dan  ubah suai terbuka dan pengubahsuaian kecil akan diluluskan dalam tempoh tidak melebihi 7 hari bekerja dari tarikh surat permohonan diterima dengan syarat:-

  • Dokumen dan pelan lakar dikemukakan lengkap.
  • Bayaran telah dijelaskan
  • Segala kehendak seksyen 14(1) dan (2) Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 dipenuhi.
 2. Permohonan Kelulusan Sambungan/Ubah Suai Tertutup

  Permohonan kelulusan sambungan dan ubah suai tertutup akan diluluskan dalam tempoh tidak melebihi 30 hari dari tarikh surat permohonan diterima dengan syarat:-

  • Dokumen dan pelan dikemukakan oleh Pelukis Pelan Berdaftar
  • Bayaran telah dijelaskan.
 3. Permohonan Kelulusan Pelan Setara

  Permohonan Kelulusan Pelan Setara akan diluluskan dalam tempoh 7 hari  bekerja dari tarikh surat permohonan diterima dengan syarat bayaran telah dijelaskan.

 4. Permohonan Bagi Membaik Pulih Kerosakan Harta Majlis Daerah Jerantut

  • Aduan kerosakan aharta milik Majlis Daerah Jerantut akan disiasat dalam tempoh 3 hari bekerja dan tindakan selanjutnya akan diambil mengikut keadaan dan keperluan semasa dalam tempoh tidak melebihi 3 bulan.
  • Maklum balas aduan kepada pelanggan akan diberikan dalam tempoh 3 hari bekerja.