MENU

Kerja Undi adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor BUMIPUTERA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) dan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dalam kelas dan jenis Pendaftaran yang berkaitan dan yang masih membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut :-

BIL

NO SEBUT HARGA & TAJUK PROJEK

TARAF & KELAS

KATEGORI

TEMPATLAWATAN TAPAK

TARIKH UNDIAN

NILAI KERJA

1

 

MDJ/KU/01/04/2019

 

BAIKPULIH RUMAH DAIF DI NO. 204, BELAKANG PUSAT PERTANIAN KG. TEMIN, JERANTUT, PAHANG

(JASMI BIN ABU)

BUMIPUTERA

G1

B, B04

DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

22.07.2019

(ISNIN)

9.00 PAGI

RM13,000.00
2

MDJ/KU/01/05/2019

 

BAIKPULIH RUMAH DAIF DI NO. 19, JALAN BANDAR BARU 2, TAMAN PAKR, JERANTUT, PAHANG

(SERIPAH MERIAM BINTI SYED DERAMAN)

BUMIPUTERA

G1

B, B04 DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

22.07.2019

(ISNIN)

9.00 PAGI

RM13,000.00
3

MDJ/KU/01/06/2019

 

BAIKPULIH RUMAH DAIF DI KG. PADANG, KUALA TAHAN, JERANTUT, PAHANG

(HASSAN BIN NORDIN)

BUMIPUTERA

G1

B, B04 DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

22.07.2019

(ISNIN)

9.00 PAGI

RM13,000.00
4

MDJ/KU/01/07/2019

 

BAIKPULIH RUMAH DAIF DI KG. TEKAH, KUALA TAHAN, JERANTUT, PAHANG

(NORZEAH BINTI JAAFAR)

BUMIPUTERA

G1

B, B04 DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

22.07.2019

(ISNIN)

9.00 PAGI

RM13,000.00

 

1.  Kerja-kerja Undi hanya layak bagi kontraktor yang aktif dan berdaftar dengan Majlis Daerah Jerantut.

 

2.  Kontraktor yang tidak layak mengundi adalah seperti berikut:-

 

      2.1.   Pernah mendapat kerja undi tahun 2018 dan 2019

      2.2.   Pernah mendapat sebarang kerja tahun 2019

 

3.    Kontraktor yang berminat adalah DIWAJIBKAN untuk menghadiri sesi undian yang akan diadakan pada tarikh dan masa  seperti yang telah  ditetapkan.  Kontraktor dikehendaki  melapor diri pada  hari tersebut dengan  membawa bersama sijil-sijil berikut semasa pendaftaran dijalankan dan  Wakil tidak dibenarkan.

 

i).      Perakuan pendaftaran Asal Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan ( CIDB )

ii).      Sijil Asal Pendaftaran Kontraktor Dengan Majlis Daerah Jerantut

iii).     Sijil Pendaftaran Asal  Pusat Khidmat Kontraktor

iv).     Sijil Asal Pengiktirafan Taraf Bumiputera.

v)       Kad Pengenalan Asal.

 

4.    Hanya Pemilik Lesen sahaja yang layak mengundi.

 

5.  Kontaktor yang berjaya diberi tempoh 4 minggu sahaja untuk menyiapkan kerja tersebut. Sekiranya gagal menyiapkan kerja di dalam tempoh yang ditetapkan, kontraktor akan disenaraihitamkan.

 

Lampiran: 

. MDJ/KU/01/02/2019 - MDJ/KU/01/03/2019

Rujukan Tender: 

MDJ/KU/01/02/2019 - MDJ/KU/01/03/2019

Tarikh Tutup Tender: 

Isnin, 25 March 2019