MENU

Perkhidmatan Bot

Perkhidmatan ini ditawarkan terutamanya kepada pelancong. Ia bermula dari Kuala Tembeling hingga ke Kuala Tahan.

Jeti

Terdapat beberapa buah Jeti telah dibina di sepanjang Sungai Tembeling ini. Jeti utama adalah Kuala Tembeling dan Kuala Tahan. Selain itu terdapat juga jeti-jeti kecil di sepanjang Sungai Tembeling samada dibina sendiri atau oleh agensi-agensi tertentu untuk kegunaan penduduk setempat dan juga pelancong.