MENU

Sebut Harga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor BUMIPUTERA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) dan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dalam kelas dan jenis Pendaftaran yang berkaitan dan yang masih membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut :-

BIL

NO SEBUT HARGA & TAJUK PROJEK

TARAF & KELAS

KATEGORI

TARIKH JUALAN BORANG

TARIKH TUTUP SEBUT HARGA

HARGA SEBUTHARGA

1

 

MDJ/SH/01/05/2021

 

MEMBINA DEWAN SERBAGUNA DI TAMAN INDERAPURA, MD JERANTUT

BUMIPUTERA

G2

B,B04,

01/04/2021

 (KHAMIS)

9.00 PAGI

14/04/2021

 (RABU)

12.00 T.HARI

RM50.00

 

1.   Dokumen Meja Tawaran akan mula dipamerkan mulai 01 APRIL 2021  (KHAMIS) pada waktu pejabat di Bahagian Kontrak  (Kaunter   Jualan) Majlis Daerah Jerantut, 27000 Jerantut, Pahang Darul Makmur

 

2.   Dokumen Sebut Harga  akan  dijual mulai dari 01 APRIL 2021   hingga 14 APRIL 2021  pada  waktu  pejabat. Bayaran bagi Dokumen  Sebut Harga hendaklah  dibuat  dalam  Ringgit  Malaysia  dan  dalam bentuk Tunai Draf Bank / Wang Pos / Kiriman Wang Pos  SAHAJA.

 

3.    Penender yang berminat adalah DIWAJIBKAN untuk menyertai lawatan tapak yang akan diadakan pada tarikh dan masa  seperti yang telah  ditetapkan.  Penender  dikehendaki  melapor diri pada  hari tersebut dengan  membawa bersama sijil-sijil berikut semasa  pendaftaran dijalankan dan  Wakil tidak dibenarkan.

 

 4.   Dokumen Sebut Harga hanya dikeluarkan kepada Kontraktor atau Wakil Kontraktor yang bertauliah dengan membawa surat wakil kuasa dari   pegawai yang bertauliah seperti  dalam  sijil Pusat  Khidmat  Kontraktor. Wakil kontraktor hendaklah membawa Sijil Pendaftaran Asal   yang dikeluarkan oleh   Lembaga  Pembangunan  Industri  Pembinaan  Malaysia  ( CIDB ). Salinan - salinan Perakuan  dan   Sijil  yang  berkenaan boleh diterima  jika disahkan  oleh pejabat  yang mengeluarkannya dan Sijil dari Majlis Daerah Jerantut.

 

5.   Sebutharga ini ditutup pada 14 APRIL 2021 (RABU), dokumen sebut harga yang telah diisi dengan lengkap dimasukkan ke dalam   Sampul surat berlakri dan  hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender Majlis Daerah Jerantut tidak lewat jam  12.00   tengahari.

 

Rujukan Tender: 
Iklan Sebut Harga MDJ/SH/01/05/2021
Tarikh Tutup Tender: 
Rabu, 14 April 2021