MENU

Sebut Harga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor BUMIPUTERA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) dan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dalam kelas dan jenis Pendaftaran yang berkaitan dan yang masih membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut :-

BIL

NO SEBUT HARGA & TAJUK PROJEK

TARAF & KELAS

KATEGORI

 

TARIKH JUALAN BORANG

TARIKH TUTUP SEBUT HARGA

HARGA SEBUTHARGA

1

 

MDJ/SH/01/06/2020

 

MENAIKTARAF DATARAN KEJAT, LALUAN MASUK DAN PARKING DI PUSAT PELANCONGAN VIA FERATTA PAYA GUNUNG, JERANTUT, PAHANG

BUMIPUTERA

G1

CE21

27/5/2020

(RABU)

9.00 PAGI

10/06/2020

(RABU)

 12.00 T.HARI

RM15.00

 

1.  Dokumen Meja Tawaran akan mula dipamerkan mulai 27 MEI 2020  (RABU) pada waktu pejabat di Bahagian Kontrak (Kaunter Jualan) Majlis Daerah Jerantut, 27000 Jerantut, Pahang Darul Makmur.

 

2.  Dokumen Sebut Harga  akan  dijual mulai dari 27 MEI 2020   hingga 10 JUN, 2020  pada  waktu  pejabat. Bayaran bagi Dokumen  Sebut Harga hendaklah  dibuat  dalam  Ringgit  Malaysia  dan  dalam bentuk Tunai Draf Bank / Wang Pos / Kiriman Wang Pos  SAHAJA.

 

3.  Penender yang berminat adalah DIWAJIBKAN untuk menyertai lawatan tapak yang akan diadakan pada tarikh dan masa  seperti yang telah  ditetapkan.  Penender  dikehendaki  melapor diri pada  hari tersebut dengan  membawa bersama sijil-sijil berikut semasa pendaftaran dijalankan dan  Wakil tidak dibenarkan.

 

4.  Dokumen Sebut Harga hanya dikeluarkan kepada Kontraktor atau Wakil Kontraktor yang bertauliah dengan   membawa surat wakil  kuasa dari pegawai yang bertauliah seperti  dalam  sijil Pusat  Khidmat  Kontraktor. Wakil kontraktor hendaklah membawa Sijil  Pendaftaran Asal   yang dikeluarkan oleh   Lembaga  Pembangunan  Industri  Pembinaan  Malaysia  ( CIDB ). Salinan - salinan Perakuan  dan   Sijil  yang berkenaan boleh diterima  jika disahkan  oleh pejabat  yang mengeluarkannya dan Sijil dari Majlis Daerah   Jerantut.

 

5.  Sebutharga ini ditutup pada 10 JUN 2020 (RABU), dokumen sebut harga yang telah diisi dengan lengkap dimasukkan ke dalam   Sampul surat berlakri dan  hendaklah dimasukkan ke  dalam   Peti Tender Majlis Daerah Jerantut tidak lewat jam 12.00 tengahari.

 

Lampiran: 
Rujukan Tender: 
MDJ/SH/01/06/2020
Tarikh Tutup Tender: 
Rabu, 10 Jun 2020