MENU

Sebut Harga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor BUMIPUTERA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) dan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dalam kelas dan jenis Pendaftaran yang berkaitan dan yang masih membuat tawaran buat masa ini bagi kerja 
berikut :-

BIL

NO SEBUT HARGA & TAJUK PROJEK

TARAF & KELAS

KATEGORI

TEMPAT LAWATAN TAPAK

TARIKH LAWATAN TAPAK

TARIKH TUTUP SEBUT HARGA

HARGA SEBUTHARGA

1

 

MDJ/SH/04/08 /2018

 

BAIKPULIH LONGKANG JALAN DI MS LINGAM, SG. JAN, JERANTUT

BUMIPUTERA

G1

CE01,

CE21

DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

27.04.2018

(JUMAAT)

9.00 PAGI

04.05.2018 (JUMAAT)

  12.00 T.HARI

RM15.00

 

2

MDJ/SH/04/09/2018

 

BAIKPULIH JALAN DI KG. MUHIBBAH,  JERANTUT

BUMIPUTERA

G1

CE01,

CE21

 

DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

27.04.2018

(JUMAAT)

9.00 PAGI

04.05.2018 (JUMAAT)

  12.00 T.HARI

RM15.00

 

 

1.      Dokumen Meja Tawaran akan mula dipamerkan mulai 27 APRIL 2018  (JUMAAT) pada waktu pejabat di Bahagian Kontrak (Kaunter   Jualan) Majlis Daerah Jerantut, 27000 Jerantut, Pahang Darul Makmur.

2.      Dokumen Sebut Harga  akan  dijual mulai dari 27 APRIL 2018 hingga  04 MEI 2018  pada  waktu  pejabat. Bayaran bagi Dokumen  Sebut Harga hendaklah  dibuat  dalam  Ringgit  Malaysia  dan  dalam bentuk Tunai Draf Bank / Wang Pos / Kiriman Wang Pos  SAHAJA.

3.        Penender yang berminat adalah DIWAJIBKAN untuk menyertai lawatan tapak yang akan diadakan pada tarikh dan masa  seperti yang telah  ditetapkan.  Penender  dikehendaki  melapor diri pada  hari tersebut dengan  membawa bersama sijil-sijil berikut semasa pendaftaran dijalankan dan  Wakil tidak dibenarkan.

i).      Perakuan pendaftaran Asal Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan ( CIDB )
ii).     Sijil Asal Pendaftaran Kontraktor Dengan Majlis Daerah Jerantut 
iii).    Sijil Pendaftaran Asal  Pusat Khidmat Kontraktor
iv).    Sijil Asal Pengiktirafan Taraf Bumiputera.
v)      Kad Pengenalan Asal.

4.        Hanya Pemilik Lesen sahaja  yang layak  menghadiri lawatan tapak.
      
5.      Dokumen Sebut Harga hanya dikeluarkan kepada Kontraktor atau Wakil Kontraktor yang bertauliah dengan   membawa surat wakil kuasa dari   pegawai yang bertauliah seperti  dalam  sijil Pusat  Khidmat  Kontraktor. Wakil kontraktor hendaklah membawa Sijil Pendaftaran Asal   yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan  Industri  Pembinaan  Malaysia  (CIDB). Salinan - salinan Perakuan dan Sijil  yang  berkenaan boleh diterima  jika disahkan  oleh pejabat  yang mengeluarkannya dan Sijil dari Majlis Daerah Jerantut.

6.      Sebutharga ini ditutup pada 04 Mei 2018 (Jumaat), dokumen sebut harga yang telah diisi dengan lengkap dimasukkan ke dalam Sampul surat berlakri dan  hendaklah dimasukkan ke  dalam   Peti Tender Majlis Daerah Jerantut   tidak    lewat jam  12.00 tengahari.
.

7.    Majlis Daerah Jerantut tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah ataupun mana-mana  tawaran.

Rujukan Tender: 
MDJ/SH/04/08 /2018 - MDJ/SH/04/09 /2018
Tarikh Tutup Tender: 
Jumaat, 4 Mei 2018