MENU
Image resize threshold of 10 remote images has been reached. Please use fewer remote images.

Kerja Undi adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor BUMIPUTERA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) dan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dalam kelas dan jenis Pendaftaran yang berkaitan dan yang masih membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut :-

BIL

NO SEBUT HARGA & TAJUK PROJEK

TARAF & KELAS

KATEGORI

TEMPAT UNDIAN

TARIKH UNDIAN

NILAI KERJA (RM)

1

 

MDJ/KU/04/01/2020

 

MEMBAIKPULIH PEMBENTONG JALAN DI TAMAN DAMAK JAYA, JERANTUT

BUMIPUTERA

G1

CE, CE 01,

CE21

DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

04.03.2020

(RABU)

11.00 PAGI

20,000.00

2

MDJ/KU/04/02/2020

 

MEMBAIKPULIH LONGKANG DI JALAN DIWANGSA, JERANTUT

BUMIPUTERA

G1

CE, CE 01,

CE21

DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

04.03.2020

(RABU)

11.00 PAGI

20,000.00
3

MDJ/KU/04/03/2020

 

MEMBAIKPULIH LONGKANG DI JALAN FONG AH HING, SG. JAN,  JERANTUT

BUMIPUTERA

G1

CE, CE 01,

CE21

DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

04.03.2020

(RABU)

11.00 PAGI

20,000.00
4

MDJ/KU/04/04/2020

 

MEMBAIKPULIH JALAN DI PAKR KUALA TEMBELING, JERANTUT

BUMIPUTERA

G1

CE, CE 01,

CE21

DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

04.03.2020

(RABU)

11.00 PAGI

20,000.00
5

MDJ/KU/04/05/2020

 

MEMBAIKPULIH BONGGOL JALAN DI TAMAN PAKR BANDAR BARU, JERANTUT

BUMIPUTERA

G1

CE, CE 01,

CE21

DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

04.03.2020

(RABU)

11.00 PAGI

20,000.00
6

MDJ/KU/04/06/2020

 

MEMBAIKPULIH GARISAN JALAN DAN MENGECAT PEMBAHAGI JALAN (ROAD KERB) DI BANDAR BARU, JERANTUT

BUMIPUTERA

G1

CE, CE 01,

CE21

DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

04.03.2020

(RABU)

11.00 PAGI

20,000.00
7

MDJ/KU/04/07/2020

 

MEMBAIKPULIH JALAN KOMPLEKS KERAJAAN JERANTUT

BUMIPUTERA

G1

CE, CE 01,

CE21

DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

04.03.2020

(RABU)

11.00 PAGI

20,000.00

 

1.  Kerja-kerja Undi hanya layak bagi kontraktor yang aktif dan berdaftar dengan Majlis Daerah Jerantut.

 

2.  Kontraktor yang tidak layak mengundi adalah seperti berikut:-

 

      2.1.   Pernah mendapat kerja undi tahun 2019 dan 2020

      2.2.   Pernah mendapat sebarang kerja tahun 2020

 

3.    Kontraktor yang berminat adalah DIWAJIBKAN untuk menghadiri sesi undian yang akan diadakan pada tarikh dan masa  seperti yang telah  ditetapkan.  Kontraktor dikehendaki  melapor diri pada  hari tersebut dengan  membawa bersama sijil-sijil berikut semasa pendaftaran dijalankan dan  Wakil tidak dibenarkan.

 

i).      Perakuan pendaftaran Asal Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan ( CIDB )

ii).      Sijil Asal Pendaftaran Kontraktor Dengan Majlis Daerah Jerantut

iii).     Sijil Pendaftaran Asal  Pusat Khidmat Kontraktor

iv).     Sijil Asal Pengiktirafan Taraf Bumiputera.

v)       Kad Pengenalan Asal.

 

4.    Hanya Pemilik Lesen sahaja  yang layak  mengundi.

 

5.  Kontraktor yang berjaya diberi tempoh 4 minggu sahaja untuk menyiapkan kerja tersebut. Sekiranya gagal menyiapkan kerja di dalam tempoh yang ditetapkan, kontraktor akan disenaraihitamkan.

Rujukan Tender: 
MDJ/KU/04/01/2020 - MDJ/KU/04/07/2020
Tarikh Tutup Tender: 
Rabu, 4 March 2020