MENU

Tender adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor BUMIPUTERA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) dan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dalam kelas dan jenis Pendaftaran yang berkaitan dan yang masih membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut :-

BIL

NO TENDER & TAJUK PROJEK

TARAF & KELAS

KATEGORI

TEMPAT LAWATAN TAPAK

TARIKH LAWATAN TAPAK

 

TARIKH TUTUP SEBUT HARGA

HARGA SEBUTHARGA

1

 

MDJ/T/01/01/2018(YBM)

 

MEMBINA DEWAN SERBAGUNA DI TAMAN INDERAPURA, MD JERANTUT, PAHANG

BUMIPUTERA

G3

B, B04

DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

26.04.2018

(KHAMIS)

9.00 PAGI

17.05.2018 (KHAMIS)

  12.00 T.HARI

RM350.00

 

 

1.       Dokumen Meja Tawaran akan mula dipamerkan mulai 26 APRIL 2018  (KHAMIS) pada waktu pejabat di Bahagian Kontrak (Kaunter   Jualan) Majlis Daerah Jerantut, 27000 Jerantut, Pahang Darul Makmur

2.        Dokumen Tender  akan  dijual mulai dari 26 APRIL 2018 hingga  17 MEI 2018  pada  waktu  pejabat. Bayaran bagi  Dokumen Tender hendaklah  dibuat  dalam  Ringgit  Malaysia  dan  dalam bentuk Tunai Draf Bank / Wang Pos / Kiriman Wang Pos  SAHAJA.

3.       Penender yang berminat adalah DIWAJIBKAN untuk menyertai lawatan tapak yang akan diadakan pada tarikh dan masa  seperti yang telah  ditetapkan.  Penender  dikehendaki melapor diri pada hari tersebut dengan membawa bersama sijil-sijil berikut semasa  pendaftaran dijalankan dan  Wakil tidak dibenarkan.

i).     Perakuan pendaftaran Asal Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan ( CIDB )
ii).     Sijil Asal Pendaftaran Kontraktor Dengan Majlis Daerah Jerantut
iii).    Sijil Pendaftaran Asal  Pusat Khidmat Kontraktor
iv).    Sijil Asal Pengiktirafan Taraf Bumiputera
v)      Kad Pengenalan Asal

4.      Hanya Pemilik Lesen sahaja  yang layak  menghadiri lawatan tapak . 
     
5.      Dokumen Tender hanya dikeluarkan kepada Kontraktor atau Wakil Kontraktor yang bertauliah dengan membawa surat wakil kuasa dari   pegawai yang bertauliah seperti  dalam  sijil Pusat  Khidmat  Kontraktor. Wakil kontraktor hendaklah membawa Sijil     Pendaftaran Asal   yang dikeluarkan oleh   Lembaga Pembangunan  Industri  Pembinaan  Malaysia  (CIDB ). Salinan-salinan     Perakuan  dan  Sijil  yang berkenaan   boleh    diterima   jika    disahkan  oleh  pejabat yang mengeluarkannya dan Sijil  dari  Majlis Daerah Jerantut
            
6.      Tender   ini   ditutup   pada   17 Mei, 2018 (Khamis),   dokumen   tender   yang telah  diisi dengan lengkap dimasukkan ke     dalam   sampul surat berlakri dan  hendaklah dimasukkan ke  dalam   Peti Tender Majlis Daerah Jerantut tidak    lewat   jam 12.00   tengahari.

7.    Majlis Daerah Jerantut tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah ataupun mana-mana  tawaran.

Rujukan Tender: 
MDJ/T/01/01/2018(YBM)
Tarikh Tutup Tender: 
Khamis, 17 Mei 2018