MENU

Jerantut District Council
Photo Name Designation Tel Fax Email
Yang Dipertua Majlis Daerah Jerantut Puan Khairun Nissa Binti Aris, AAP. Yang Dipertua 09-2662205 09-2661545 ydp@mdjerantut.gov.my
-Kekosongan- Setiausaha 09-2662205 09-2661545 setiausaha@mdjerantut.gov.my