MENU
Image resize threshold of 10 remote images has been reached. Please use fewer remote images.

Majlis Daerah Jerantut komited untuk memberikan perkhidmatan perbandaran yang cekap, cepat dan berkesan. Kepuasan pelanggan serta pihak-pihak berkepentingan akan sentiasa ditingkatkan melalui pematuhan kepada keperluan-keperluan dan penambahbaikan berterusan Sistem Pengurusan Kualiti berasaskan kepada keperluan MS ISO 9001:2015 serta keperluan undang-undang dan peraturan yang terlibat.