MENU
Image resize threshold of 10 remote images has been reached. Please use fewer remote images.

Pemakluman kerosakan lampu isyarat di persimpangan Dato Bahaman (Kompleks Pejabat Kerajaan).
Pihak Majlis Daerah Jerantut telah mengenal pasti kerosakan dan usaha baik pulih sedang dijalankan. Adalah diharapkan pengguna jalanraya berhati-hati ketika melalui persimpangan tersebut. Segala kesulitan amat kami kesali.