MENU

Sebut Harga adalah dipelawa daripada SYARIKAT-SYARIKAT INSURAN yang berdaftar dengan BANK NEGARA untuk menyertai sebutharga seperti yang dinyatakan di bawah:-

BIL

NO SEBUT HARGA & TAJUK PROJEK

KEPADA/SUB KEPALA

TARIKH JUALAN SEBUT HARGA

TARIKH TUTUP SEBUT HARGA

1

 

MDJ/SH/CJ/01/2020

 

MEMBAHARUI INSURAN DAN CUKAI JALAN KENDERAAN MAJLIS DAERAH JERANTUT,

JERANTUT,  PAHANG

BERDAFTAR DENGAN BANK NEGARA DIBAWAH

 AKTA 553

(AKTA INSURAN 1996)

12.08.2020

(RABU)

19.08.2020

(RABU)

  12.00 T.HARI

Adalah dengan segala hormatnya kami diarah mengesyor kepada perkara di atas.

 

2.     Sukacita dimaklumkan bahawa syarikat tuan/puan adalah dipelawa untuk memasuki tawaran harga bagi Membaharui Insuran dan Cukai Jalan) kenderaan  Majlis Daerah Jerantut, Jerantut, Pahang.

 

3.     Borang Sebut Harga boleh didapati  mulai dari 12 Ogos 2020 (Rabu) hingga 19 Ogos 2020 (Rabu) pada waktu pejabat. Bayaran bagi borang sebut harga hendaklah dibuat dalam Ringgit Malaysia dalam bentuk tunai/draft bank/wang pos/kiriman wang sahaja. Pihak tuan perlu mengemukakan borang sebut harga tersebut sebelum atau pada 19 Ogos 2020 jam 12.00 tengah hari. Kegagalan pihak tuan berbuat demikian adalah dianggap tuan tidak berminat.

 

4.     Syarikat tuan adalah DIWAJIBKAN untuk menyertakan perkara-perkara di bawah ini:-

 

i).   Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)

ii).   Sijil Pendaftaran Bank Negara Di Bawah Akta 553

 

5.    Kerjasama dari pihak tuan kami dahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

 

Sekian.

Attachments: 
Tender Reference: 
MDJ/SH/CJ/01/2020
Tender Closing Date: 
Wednesday, 19 August 2020