MENU

Pengerusi:   Tuan Haji Nordin Bin Abdul Wahid, PJK

Ahli-Ahli:-

 1. Encik Ng Wing Soon, PJK
 2. Encik Vadivelu a/l Raju
 3. Encik Abd Ghaffar bin Haji Abd Mutalib
 4. Encik Goh Say Aik, AMP
 5. Jabatan Perancang Bandar dan Desa
 6. Ketua Penolong Pegawai Daerah, Pejabat Daerah dan Tanah Jerantut
 7. Pegawai Agama Islam Daerah Jerantut
 8. Ketua Polis Daerah
 9. Pegawai  Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Jerantut
 10. Pegawai Jabatan Perpaduan Daerah Jerantut
 11. Pegawai Pendidikan Daerah Jerantut
 12. Pegawai Agensi Anti Dadah Kebangsaan
 13. Ketua Rela Daerah Jerantut

Setiausaha Jawatankuasa :  Penolong Pegawai Perancang Bandar MDJ