MENU
Image resize threshold of 10 remote images has been reached. Please use fewer remote images.

Pengerusi:   Puan Khairunissa Binti Aris, AAP. (Yang Dipertua Majlis Daerah Jerantut)

Ahli-Ahli:-

  1. YH Dato' Siti Hajar binti Mubin, DIMP
  2. Encik Haris Salleh bin Hamzah
  3. Encik Ahmad Nizam bin Mohd Hassan, KMN., AMP
  4. Puan Norsarfinaz binti Mohd Azman
  5. YH Dato' Zikarmi bin Abu Bakar
  6. Encik Muhamad Fasal bin Jamlus
  7. Setiausaha Kerajaan Pahang
  8. Encik Noorinda Bin Othman, AMP., BCM., PKC., PJK. (Setiausaha Majlis Daerah Jerantut)

Setiausaha Jawatankuasa :  Penolong Pegawai Tadbir