MENU

Pengerusi:   YM. Tengku Nor Asmaliza binti Ku Lah, SMP (Yang Dipertua Majlis Daerah Jerantut)

Naib Pengerusi:   Kekosongan (Setiausaha Majlis Daerah Jerantut)

Ahli-Ahli:-

 1.   Belum diisi
 2.   Belum diisi
 3.   Belum diisi
 4.   Belum diisi
 5.   Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri
 6.   Pejabat Tanah dan Galian
 7.   Pejabat Tanah Daerah
 8.   Jabatan Kerja Raya
 9.   Jabatan Pengairan dan Saliran
 10.   Jabatan Alam Sekitar
 11.   Tenaga Nasional Berhad
 12.   Pengurusan Air Pahang Berhad
 13.   Perbadanan Penguruasn Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam
 14.   Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia
 15.   Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia
 16.   Indah Water Konsortium
 17.   Jabatan Mineral dan Geosains
 18.   Jabatan Perancangan, Pembangunan dan Landskap MDJ
 19.   Jabatan Kejuruteraan, MDJ
 20.   Jabatan Perkhidmatan Perbandaran dan Pelesenan, MDJ
 21.   Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta, MDJ
 22.   Unit Undang- Undang, MDJ
 23.   Jabatan-jabatan teknikal yang berkaitan akan dijemput dari masa ke semasa

Setiausaha Jawatankuasa :  Pegawai Perancang Bandar (OSC) MDJ