MENU
Image resize threshold of 10 remote images has been reached. Please use fewer remote images.

Piagam Pelanggan bagi Setiap Jabatan

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

 1. Pengaduan Awam

  Setiap aduan akan disasar dan diambil tindakan dalam tempoh tidak melebihi 14 hari jika:-

  • Nama dan alamat pengadu dicatat dengan jelas.
  • Jenis aduan jelas.
  • Tempat di mana berlaku masalah dinyatakan dengan jelas.
  • Maklum balas aduan kepada pelanggan akan diberikan dalam tempoh 14 hari.
 2. Bahagian Penguatkuasaan

  • Menjamin akan mengambil tindakan penguat kuasaan ke atas masalah-masalah orang awam mengikut undang-undang yang diperuntukan dengan adil, saksama, tegas dan betul.
  • Mengambil tindakan serta-merta terhadap kesalahan yang dilakukan dengan cara memberi amaran lisan, notis, kompaun dan sitaan/rampasan.
 3. Sewaan Gerai

  • Mempastikan semua kekosongan gerai diiklankan dalam tempoh1 bulan.
  • Tawaran sewaan dikeluarkan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh temuduga.
 4. Sewaan Peralatan

  • Permohonan akan dijawab dalam tempoh 7 hari bekerja.
  • Peralatan akan dibekalkan selewat-lewatnya 1 hari sebelum tarikh penggunaan dengan syarat bayaran telah dijelaskan