MENU

cio_mdjerantut

Pn. Wan Norizan binti Haji Wan Badaruzzaman, PKC
Setiausaha
Majlis Daerah Jerantut
Tel: 09-266 2205 Faks: 09-266 1545
emel: wannorizan@mdjerantut.gov.my     


     Peranan dan Tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

  • Membantu Yang Dipertua dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT;     
  • Menentukan keperluan keselamatan ICT;
  • Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan Dasar Keselamatan ICT Majlis Daerah Jerantut serta pengurusan risiko dan pengauditan;    
  • Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT Majlis Daerah Jerantut