MENU
Image resize threshold of 10 remote images has been reached. Please use fewer remote images.

Sebut Harga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor BUMIPUTERA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) dan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dalam kelas dan jenis Pendaftaran yang berkaitan dan yang masih membuat tawaran buat masa ini bagi kerja

berikut :-

BIL

NO SEBUT HARGA & TAJUK PROJEK

TARAF & KELAS

KATEGORI

TEMPATLAWATAN TAPAK

TARIKH LAWATAN TAPAK

TARIKH TUTUP SEBUT HARGA HARGA SEBUTHARGA

1

 

MDJ/SH/04/12/2020

 

BAIKPULIH JALAN DAN LONGKANG JALAN DI  TAMAN BUKIT PEDAH, JERANTUT, PAHANG

BUMIPUTERA

G1

CE 01,

CE21

DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

16.10.2020

(JUMAAT)

9.00 PAGI

23.10.2020 (JUMAAT

  12.00 T.HARI

RM15.00

2

MDJ/SH/04/13/2020

 

BAIK PULIH JALAN KG. MELAYU TAMAN WAISAN,  JERANTUT, PAHANG

BUMIPUTERA

G1

CE 01,

CE21

DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

16.10.2020

(JUMAAT)

9.00 PAGI

23.10.2020 (JUMAAT

  12.00 T.HARI

RM15.00

1.  Dokumen Meja Tawaran akan mula dipamerkan mulai 16 OKTOBER 2020  (JUMAAT) pada waktu pejabat di Bahagian Kontrak (Kaunter   Jualan) Majlis Daerah Jerantut, 27000 Jerantut, Pahang Darul Makmur

2.  Dokumen Sebut Harga  akan  dijual mulai dari 16 OKTOBER, 2020 hingga  23 OKTOBER 2020  pada  waktu  pejabat. Bayaran bagi Dokumen  Sebut Harga hendaklah  dibuat  dalam  Ringgit  Malaysia  dan  dalam bentuk Tunai Draf Bank / Wang Pos / Kiriman Wang Pos  SAHAJA.

3.    Penender yang berminat adalah DIWAJIBKAN untuk menyertai lawatan tapak yang akan diadakan pada tarikh dan masa  seperti yang telah  ditetapkan.  Penender  dikehendaki  melapor diri pada  hari tersebut dengan  membawa bersama sijil-sijil berikut semasa pendaftaran dijalankan dan  Wakil tidak dibenarkan.

 

i).      Perakuan pendaftaran Asal Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan ( CIDB )

ii).      Kad Perakuan Penerimaan Permohonan Pendaftaran Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan

iii).     Sijil Pendaftaran Asal  Pusat Khidmat Kontraktor

iv).     Sijil Asal Pengiktirafan Taraf Bumiputera.

v)       Kad Pengenalan Asal.

 

4.    Hanya Pemilik Lesen sahaja  yang layak  menghadiri lawatan tapak .

5.  Dokumen Sebut Harga hanya dikeluarkan kepada Kontraktor atau Wakil Kontraktor yang bertauliah dengan   membawa surat wakil kuasa dari   pegawai yang bertauliah seperti  dalam  sijil Pusat  Khidmat  Kontraktor. Wakil kontraktor hendaklah membawa Sijil Pendaftaran Asal   yang dikeluarkan oleh   Lembaga  Pembangunan  Industri  Pembinaan  Malaysia  ( CIDB ). Salinan - salinan Perakuan  dan   Sijil  yang berkenaan boleh diterima  jika disahkan  oleh pejabat  yang mengeluarkannya dan Sijil dari Majlis Daerah   Jerantut.

6.  Sebutharga ini ditutup pada 23 OKTOBER, 2020 (Jumaat), dokumen sebut harga yang telah diisi dengan lengkap dimasukkan ke dalam   Sampul surat berlakri dan  hendaklah dimasukkan ke  dalam  Peti Tender Majlis Daerah Jerantut tidak lewat  jam 12.00 tengahari.

7.      Majlis Daerah Jerantut tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah ataupun mana-mana  tawaran.

 

Lampiran: 

. MDJ/SH/04/12/2020-MDJ/SH/04/13/2020

Rujukan Tender: 

MDJ/SH/04/12/2020-MDJ/SH/04/13/2020

Tarikh Tutup Tender: 

Jumaat, 23 Oktober 2020