MENU
Image resize threshold of 10 remote images has been reached. Please use fewer remote images.

Pihak PLANMalaysia@Pahang (JPBD Pahang) akan mengadakan Program Publisiti Rancangan Struktur Negeri ( RSN ) Pahang 2050  dari 16 November hingga 15 Disember 2017 di:-

 

Tempat:

       a) Lobi Pejabat Tanah dan Galian Negeri Pahang

       b) Lobi Wisma SUK Negeri Pahang

       c) Lobi Kompleks Tun Razak

       d) Semua Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Pahang (PBT)

 

Masa : 8.30 pagi hingga 4.30 petang