MENU

Kerja Undi adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor BUMIPUTERA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) dan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dalam kelas dan jenis Pendaftaran yang berkaitan dan yang masih membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut :-

BIL

NO SEBUT HARGA & TAJUK PROJEK

TARAF & KELAS

KATEGORI

TEMPAT LAWATAN TAPAK

TARIKH UNDIAN

NILAI KERJA (RM)

1

 

MDJ/KU/01/10/2018

MEMBAIKPULIH  LONGKANG BERHAMPIRAN SURAU INDERAPURA, MD JERANTUT

BUMIPUTERA

G1

CE, CE01,

CE21

DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

17.10.2018

(RABU)

9.00 PAGI

20000.00

 

2

MDJ/KU/01/11/2018

MEMBAIKPULIH LONGKANG DI TAMAN SERI EMBUN, MD JERANTUT

BUMIPUTERA

G1

CE, CE01,

CE21

 

DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

17.10.2018

(RABU)

9.00 PAGI

20000.00

 

3

MDJ/KU/01/12/2018

MEMBAIKPULIH LONGKANG DI JALAN YAKIN LKNP, MD JERANTUT

BUMIPUTERA

G1

CE,CE01,

CE21

 

DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

17.10.2018

(RABU)

9.00 PAGI

20000.00

 

 

1.  Kerja-kerja Undi hanya layak bagi kontraktor yang aktif dan berdaftar dengan Majlis Daerah Jerantut.
 
2.  Kontraktor yang tidak layak mengundi adalah seperti berikut:-

      2.1.   Pernah mendapat kerja undi tahun 2017 dan 2018
      2.2.   Pernah mendapat sebarang kerja tahun 2018

 
3.  Kontraktor yang berminat adalah DIWAJIBKAN untuk menghadiri sesi undian yang akan diadakan pada tarikh dan masa  seperti yang telah  ditetapkan.  Kontraktor dikehendaki  melapor diri pada  hari tersebut dengan  membawa bersama sijil-sijil berikut semasa pendaftaran dijalankan dan  Wakil tidak dibenarkan.

i).     Perakuan pendaftaran Asal Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan ( CIDB )
ii).    Sijil Asal Pendaftaran Kontraktor Dengan Majlis Daerah Jerantut 
iii).   Sijil Pendaftaran Asal  Pusat Khidmat Kontraktor
iv).   Sijil Asal Pengiktirafan Taraf Bumiputera.
v)     Kad Pengenalan Asal.

4.  Hanya Pemilik Lesen sahaja  yang layak  mengundi. 
     
5.  Kontaktor yang berjaya diberi tempoh 4 minggu sahaja untuk menyiapkan kerja tersebut. Sekiranya gagal menyiapkan kerja di dalam tempoh yang ditetapkan, kontraktor akan disenaraihitamkan.

Rujukan Tender: 
Iklan MDJ/KU/01/10/2018 - MDJ/KU/01/12/2018
Tarikh Tutup Tender: 
Rabu, 17 Oktober 2018