MENU
Image resize threshold of 10 remote images has been reached. Please use fewer remote images.

Sebut Harga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor BUMIPUTERA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) dan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dalam kelas dan jenis Pendaftaran yang berkaitan bagi kerja berikut :-

BIL

NO SEBUT HARGA & TAJUK PROJEK

TARAF & KELAS

KATEGORI

TARIKH JUALAN BORANG

TARIKH TUTUP SEBUT HARGA

HARGA SEBUTHARGA

1

 

MDJ/SH/01/07/2020

 

PEMBANGUNAN PERSEKITARAN KEHIDUPAN DI KAWASAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN - CADANGAN PEMBANGUNAN LANDSKAP PERSEKITARAN KEHIDUPAN NI TAMAN PERUMAHAN AWAM KOS RENDAH,BANDAR BARU, JERANTUT,PAHANG

BUMIPUTERA

G2

CE14 &

CE21

3/8/2020

(ISNIN)

9.00 PAGI

17/8/2020

(ISNIN)

12.00 T.HARI

RM50.00

1. Dokumen Meja Tawaran akan mula dipamerkan mulai 03 Ogos 2020  (ISNIN) pada waktu pejabat di Bahagian Kontrak (Kaunter   Jualan) Majlis Daerah Jerantut, 27000 Jerantut, Pahang Darul Makmur

2.  Dokumen Sebut Harga  akan  dijual mulai dari 03 Ogos 2020   hingga 17 Ogos 2020  pada  waktu  pejabat. Bayaran bagi Dokumen  Sebut Harga hendaklah  dibuat  dalam  Ringgit  Malaysia  dan  dalam bentuk Tunai / Draf Bank / Wang Pos / Kiriman Wang Pos  SAHAJA.

3.    Penender yang berminat adalah DIWAJIBKAN untuk menyertai lawatan tapak yang akan diadakan pada tarikh dan masa  seperti yang telah  ditetapkan.  Penender  dikehendaki  melapor diri pada  hari tersebut dengan  membawa bersama sijil-sijil berikut semasa pendaftaran dijalankan dan  Wakil tidak dibenarkan.

4.  Dokumen Sebut Harga hanya dikeluarkan kepada Kontraktor yang bertauliah dengan  membawa sijil Pusat  Khidmat  Kontraktor yang asal. Kontraktor hendaklah membawa Sijil Pendaftaran yang dikeluarkan oleh Lembaga  Pembangunan  Industri  Pembinaan  Malaysia (CIDB). Salinan - salinan Perakuan  dan Sijil yang berkenaan boleh diterima jika disahkan oleh pejabat  yang mengeluarkannya dan Sijil dari Majlis Daerah Jerantut. Hanya penama yang tertera dalam Sijil Pendaftaran sahaja dibenarkan untuk membeli borang sebut harga.

5.  Sebutharga ini ditutup pada 17 Ogos 2020 (ISNIN), dokumen sebut harga yang telah diisi dengan lengkap dimasukkan ke dalam   Sampul surat berlakri dan  hendaklah dimasukkan ke  dalam   Peti Tender Majlis Daerah Jerantut tidak lewat jam 12.00 tengahari.

Lampiran: 
Rujukan Tender: 
MDJ/SH/01/07/2020
Tarikh Tutup Tender: 
Isnin, 17 Ogos 2020