MENU

Sebut Harga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor BUMIPUTERA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) dan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dalam kelas dan jenis Pendaftaran yang berkaitan dan yang masih membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut :-

BIL

NO SEBUT HARGA & TAJUK PROJEK

TARAF & KELAS

KATEGORI

TEMPAT LAWATAN TAPAK

TARIKH LAWATAN TAPAK

 

TARIKH TUTUP SEBUT HARGA

HARGA SEBUTHARGA

1

 

MDJ/SH/06/01/2018

 

MEMBAIKPULIH DEWAN ORANG RAMAI DI KG. BUKIT NIKMAT HILIR, JERANTUT PAHANG

BUMIPUTERA

G1

B, B04

DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

11.06.2018

(ISNIN)

9.00 PAGI

21.06.2018 (KHAMIS)

  12.00 T.HARI

RM15.00

 

2

MDJ/SH/06/11/2018

 

MENAIKTARAF SISTEM BEKALAN AIR DI MADRASAH MUALLIM YUNUS, PULAU TAWAR,  JERANTUT, PAHANG

BUMIPUTERA

G1

CE, CE21

 

DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

11.05.2018

(JUMAAT)

9.00 PAGI

21.06.2018 (KHAMIS)

  12.00 T.HARI

RM15.00

 

3

MDJ/SH/06/12/2018

 

MENAIKTARAF MASJID KUALA TAHAN,  JERANTUT, PAHANG

BUMIPUTERA

G1/G2

E, E11

DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

11.06.2018

(ISNIN)

10.00 PAGI

21.06.2018 (KHAMIS)

  12.00 T.HARI

RM15.00

 

 

1.    Dokumen Meja Tawaran akan mula dipamerkan mulai 11 JUN 2018  (ISNIN) pada waktu pejabat di Bahagian Kontrak (Kaunter   Jualan) Majlis Daerah Jerantut, 27000 Jerantut, Pahang Darul Makmur

2.    Dokumen Sebut Harga  akan  dijual mulai dari 11 JUN 2018 hingga  21 JUN 2018  pada  waktu  pejabat. Bayaran bagi Dokumen  Sebut Harga hendaklah  dibuat  dalam  Ringgit  Malaysia  dan  dalam bentuk Tunai Draf Bank / Wang Pos / Kiriman Wang Pos  SAHAJA.

3.    Penender yang berminat adalah DIWAJIBKAN untuk menyertai lawatan tapak yang akan diadakan pada tarikh dan masa  seperti yang telah  ditetapkan.  Penender  dikehendaki  melapor diri pada  hari tersebut dengan  membawa bersama sijil-sijil berikut semasa pendaftaran dijalankan dan  Wakil tidak dibenarkan.

i).    Perakuan pendaftaran Asal Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan ( CIDB )
ii).   Kad Perakuan Penerimaan Permohonan Pendaftaran Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan 
iii).  Sijil Pendaftaran Asal  Pusat Khidmat Kontraktor
iv).  Sijil Asal Pengiktirafan Taraf Bumiputera.
v)    Kad Pengenalan Asal.

4.    Hanya Pemilik Lesen sahaja  yang layak  menghadiri lawatan tapak . 
     
5.    Dokumen Sebut Harga hanya dikeluarkan kepada Kontraktor atau Wakil Kontraktor yang bertauliah dengan membawa surat wakil kuasa dari   pegawai yang bertauliah seperti  dalam  sijil Pusat  Khidmat  Kontraktor. Wakil kontraktor hendaklah membawa Sijil Pendaftaran Asal yang dikeluarkan oleh   Lembaga  Pembangunan  Industri  Pembinaan  Malaysia ( CIDB ). Salinan - salinan Perakuan dan Sijil  yang berkenaan boleh diterima  jika disahkan  oleh pejabat  yang mengeluarkannya dan Sijil dari Majlis Daerah Jerantut.

6.    Sebutharga ini ditutup pada 21 JUN 2018 (Khamis), dokumen sebut harga yang telah diisi dengan lengkap dimasukkan ke dalam Sampul surat berlakri dan  hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender Majlis Daerah Jerantut tidak lewat jam 12.00 tengahari.

7.     Majlis Daerah Jerantut tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah ataupun mana-mana  tawaran.

Rujukan Tender: 
MDJ/SH/06/01/2018, MDJ/SH/06/11/2018, MDJ/SH/06/12/2018
Tarikh Tutup Tender: 
Khamis, 21 Jun 2018