MENU

Sebut Harga adalah dipelawa daripada pembekal-pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan untuk menyertai sebutharga seperti yang dinyatakan di bawah:-

BIL

NO SEBUT HARGA & TAJUK PROJEK

KEPADA/SUB KEPALA

TARIKH JUALAN SEBUT HARGA

TARIKH TUTUP SEBUT HARGA

1

 

MDJ/SH/BP/01 /2018

 

MENYEWA JENTERA SKYLIFT UNTUK KEGUNAAN MAJLIS DAERAH JERANTUT, JERANTUT, PAHANG

BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN

 

KOD BIDANG

221503

11.07.2018

(RABU)

20.07.2018

(JUMAAT)

  12.00 T.HARI

 

Adalah dengan segala hormatnya kami diarah mengesyor kepada perkara di atas.

2.     Sukacita dimaklumkan bahawa syarikat tuan adalah dipelawa untuk memasuki tawaran harga bagi perkhidmatan  Menyewa Jentera Skylift Untuk Kegunaan Majlis Daerah Jerantut, Jerantut, Pahang.

3.     Borang Sebut Harga boleh dibeli mulai dari 11 Julai 2018 (Rabu) hingga 20 Julai 2018 (Jumaat) pada waktu pejabat. Bayaran bagi borang sebut harga hendaklah dibuat dalam Ringgit Malaysia dalam bentuk tunai/draft bank/wang pos/kiriman wang sahaja. Pihak tuan perlu mengemukakan borang sebut harga tersebut sebelum atau pada 20 Julai 2018 jam 12.00 tengahari. Kegagalan pihak tuan berbuat demikian adalah dianggap tuan tidak berminat.

4.     Syarikat tuan adalah DIWAJIBKAN untuk menyertakan perkara-perkara di bawah ini:-

i).    Sijil Kementerian Kewangan

ii).   Sijil Asal Pengiktirafan Taraf Bumiputera.

iii).   Berdaftar Dengan Kementerian Kewangan di bawah Kod Bidang 221503.

 

5.    Kerjasama dari pihak tuan kami dahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

 

Sekian.

Lampiran: 
Rujukan Tender: 
Harga MDJ/SH/BP/01 /2018
Tarikh Tutup Tender: 
Jumaat, 20 Julai 2018