MENU

Kerja Undi adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor BUMIPUTERA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) dan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dalam kelas dan jenis Pendaftaran yang berkaitan dan yang masih membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut :-

BIL

NO SEBUT HARGA & TAJUK PROJEK

TARAF & KELAS

KATEGORI

TEMPAT UNDIAN

TARIKH UNDIAN

 

NILAI KERJA (RM)

 

1

 

 

MDJ/KU/01/01/2018

 

BAIKPULIH RUMAH DAIF DI NO. 50 LORONG PEDAH 5, TAMAN SRI PEDAH,

JERANTUT FERI, JERANTUT

(MOHAMED ASRI BIN MAT TAIB)

BUMIPUTERA

G1

B,B04

DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

03.08.2018

(JUMAAT)

10.00 PAGI

13,000.00

2

 

MDJ/KU/01/02/2018

 

BAIKPULIH RUMAH DAIF DI KAMPUNG TEKAH, KUALA TAHAN, JERANTUT

(SEPIAH BINTI SULAIMAN)

BUMIPUTERA

G1

B,B04

DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

03.08.2018

 (JUMAAT)

10.00 PAGI

13,000.00

3

 

MDJ/KU/01/03/2018

 

BAIKPULIH RUMAH DAIF DI KAMPUNG TEKAH, JERANTUT

(JURAIZAM BIN JAAFAR)

BUMIPUTERA

G1

B,B04

DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

03.08.2018

 (JUMAAT)

10.00 PAGI

13,000.00

4

 

MDJ/KU/01/04/2018

 

BAIKPULIH RUMAH DAIF DI KAMPUNG BELEBAR, KUALA TAHAN, JERANTUT

(DALI BIN BAHAROM)

BUMIPUTERA

G1

B,B04

DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

03.08.2018

 (JUMAAT)

10.00 PAGI

13,000.00

5

 

MDJ/KU/01/05/2018

 

BAIKPULIH RUMAH DAIF DIKAMPUNG BELEBAR, KUALA TAHAN, JERANTUT

(NORHAZLIEM BIN ABDUL JALIL)

 

BUMIPUTERA

G1

B,B04

DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

03.08.2018

 (JUMAAT)

10.00 PAGI

13,000.00

6

 

MDJ/KU/01/06/2018

 

BAIKPULIH RUMAH DAIF DIKAMPUNG KUALA TAHAN, JERANTUT

(NOR BARIDAH BINTI ABU BAKAR)

BUMIPUTERA

G1

B,B04

DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

03.08.2018

 (JUMAAT)

10.00 PAGI

13,000.00

7

 

MDJ/KU/01/07/2018

 

BAIKPULIH RUMAH DAIF DIKAMPUNG BELEBAR, KUALA TAHAN, JERANTUT

(BASRI BIN MAT ALI)

 

BUMIPUTERA

G1

B,B04

DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

03.08.2018

 (JUMAAT)

10.00 PAGI

13,000.00

8

 

MDJ/KU/01/08/2018

 

BAIKPULIH RUMAH DAIF DIKAMPUNG KUALA TAHAN, JERANTUT

(NORZERI BIN JAMALUDDIN)

BUMIPUTERA

G1

B,B04

DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

03.08.2018

(JUMAAT)

10.00 PAGI

13,000.00

9

 

MDJ/KU/01/09/2018

 

BAIKPULIH RUMAH DAIF DIKAMPUNG PADANG, KUALA TAHAN, JERANTUT

(WAHID BIN MOHAMAD)

 

BUMIPUTERA

G1

B,B04

DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

03.08.2018

(JUMAAT)

10.00 PAGI

13,000.00

 

1.  Kerja-kerja Undi hanya layak bagi kontraktor yang aktif dan berdaftar dengan Majlis Daerah Jerantut.

2.  Kontraktor yang tidak layak mengundi adalah seperti berikut:-

      2.1.   Pernah mendapat kerja undi tahun 2017 dan 2018

      2.2.   Pernah mendapat sebarang kerja tahun 2018

 

3.    Kontraktor yang berminat adalah DIWAJIBKAN untuk menghadiri sesi undian yang akan diadakan pada tarikh dan masa  seperti yang telah  ditetapkan.  Kontraktor dikehendaki  melapor diri pada  hari tersebut dengan  membawa bersama sijil-sijil berikut semasa pendaftaran dijalankan dan  Wakil tidak dibenarkan.

i).       Perakuan pendaftaran Asal Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan ( CIDB )

ii).      Sijil Asal Pendaftaran Kontraktor Dengan Majlis Daerah Jerantut

iii).     Sijil Pendaftaran Asal  Pusat Khidmat Kontraktor

iv).     Sijil Asal Pengiktirafan Taraf Bumiputera.

v)       Kad Pengenalan Asal.

 

4.    Hanya Pemilik Lesen sahaja  yang layak  mengundi.

5.  Kontaktor yang berjaya diberi tempoh 4 minggu sahaja untuk menyiapkan kerja tersebut. Sekiranya gagal menyiapkan kerja di dalam tempoh yang ditetapkan, kontraktor akan disenaraihitamkan.

 

Rujukan Tender: 
MDJ/KU/01/01/2018-MDJ/KU/01/09/2018
Tarikh Tutup Tender: 
Jumaat, 3 Ogos 2018