MENU

Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta.

Pelaksanaan Data Terbuka Kerajaan bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan awam terhadap maklumat Kerajaan. Ia juga merupakan salah satu kriteria penilaian global dalam perkhidmatan E-Kerajaan. MDJerantut telah mengambil tindakan mengenal pasti set data bagi pelaksanaan data terbuka dalam setiap bidang perkhidmatan agensi.

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah berdasarkan tatacara dan mematuhi terma dan syarat :-

 ERROR Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0

Klik Portal Rasmi Open Data Kerajaan Malaysia untuk lihat keseluruhan data terbuka di http://www.data.gov.my/

Koleksi Data Terbuka MDJerantut :

1. Laporan Statistik Operasi Penggredan Premis Makanan di Daerah Jerantut 2016

2. Taburan CCTV Di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Di Malaysia Sehingga 31 Disember 2015

3. Statistik Perlantikan Pengerusi Setiausaha dan Ahli Jawatankuasa Jawatankuasa Perwakilan Penduduk

4. Dataset Ini Menunjukkan Bilangan Lesen Permit Perniagaan Kecil Yang Dikeluarkan Oleh Pihak Berkuasa Tempatan PBT Dari Januari Sehingga Disember 2014