MENU

List of Hotels in Kuala Tahan National Park

Mutiara Taman Negara
Kuala Tahan, 27000 Jerantut
Pahang Darul Makmur
Tel:09-2663500 Faks:09-2661500
Email:fomtn@mutiarahotels.com
http://www.mutiarahotels.com/

Pesona Village Resort
Taman Negara
27000 Jerantut Pahang Darul Makmur
Tel:09-2669696 / 2662622 / 2662622
Faks:09-2671196

Teresek View Motel
Taman Negara Kuala Tahan
27000 Jerantut Pahang Darul Makmur
Tel:09-2602720 / 09- 2602721 Faks:09-2602722

Rainforest Resort Taman Negara
P.O.Box 76
27000 Jerantut Pahang
Tel:09-266 7888 / 7241/ 7637
Faks:09-2672352
http://www.rainforest-tamannegara.com
email: resvns@rainforest-tamannegara.com