MENU

Sebut Harga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor BUMIPUTERA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) dan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dalam kelas dan jenis Pendaftaran yang berkaitan dan yang masih membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut :-

BIL

NO SEBUT HARGA & TAJUK PROJEK

TARAF & KELAS

KATEGORI

TARIKH JUALAN BORANG

TARIKH TUTUP SEBUT HARGA

HARGA SEBUTHARGA

1

 

MDJ/SH/01/08/2021

 

BAIK PULIH DAN NAIKTARAF MASJID KAMPUNG PULAU TAWAR

BUMIPUTERA

G1

CE,CE21

16/07/2021

 (JUMAAT)

9.00 PAGI

23/07/2021

 (JUMAAT)

12.00 T.HARI

RM15.00

2

MDJ/SH/01/09/2021

 

BAIK PULIH DAN NAIKTARAF MASJID KAMPUNG KELOLA

BUMIPUTERA

G1

CE,CE21

16/07/2021

 (JUMAAT)

9.00 PAGI

23/07/2021

 (JUMAAT)

12.00 T.HARI

RM15.00

 

1.  Dokumen Meja Tawaran akan mula dipamerkan mulai 16 JULAI 2021 (JUMAAT) pada waktu pejabat di Bahagian Kontrak (Kaunter   Jualan) Majlis Daerah Jerantut, 27000 Jerantut, Pahang Darul Makmur.

 

2.  Dokumen Sebut Harga  akan  dijual mulai dari 16 JULAI 2021 hingga 23 JULAI 2021  pada  waktu  pejabat. Bayaran bagi Dokumen  Sebut Harga hendaklah  dibuat  dalam  Ringgit  Malaysia  dan  dalam bentuk Tunai / Draf Bank / Wang Pos / Kiriman Wang Pos  SAHAJA.

 

3.    Penender yang berminat adalah DIWAJIBKAN untuk menyertai lawatan tapak yang akan diadakan pada tarikh dan masa  seperti yang telah  ditetapkan.  Penender  dikehendaki  melapor diri pada  hari tersebut dengan  membawa bersama sijil-sijil berikut semasa pendaftaran dijalankan dan  Wakil tidak dibenarkan.

 

 4.   Dokumen Sebut Harga hanya dikeluarkan kepada Kontraktor atau Wakil Kontraktor yang bertauliah dengan   membawa surat wakil kuasa dari pegawai yang bertauliah seperti  dalam  sijil Pusat  Khidmat  Kontraktor. Wakil kontraktor hendaklah membawa Sijil Pendaftaran Asal yang dikeluarkan oleh   Lembaga  Pembangunan  Industri  Pembinaan  Malaysia  ( CIDB ). Salinan - salinan Perakuan  dan   Sijil  yang  berkenaan boleh diterima  jika disahkan  oleh pejabat  yang mengeluarkannya dan Sijil dari Majlis Daerah Jerantut.

 

5.  Sebutharga ini ditutup pada 23 JULAI 2021 (JUMAAT), dokumen sebut harga yang telah diisi dengan lengkap dimasukkan ke dalam   Sampul surat berlakri dan  hendaklah dimasukkan ke  dalam Peti Tender Majlis Daerah Jerantut tidak  lewat  jam  12.00   tengahari.