MENU

Warganegara Malaysia yang berkelayakan adalah dipelawa untuk memohon bagi mengisi kekosongan jawatan di Majlis Daerah Jerantut (keutamaan diberi kepada Rakyat Negeri Pahang Darul Makmur). 
       

SYARAT – SYARAT LANTIKAN BAGI SEMUA JAWATAN:-

Calon lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :
            
(a)     Terdiri daripada warganegara Malaysia;
(b)     Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
 

BIL

JAWATAN

GRED

TARAF

KOKOSONGAN

1

PEGAWAI TADBIR

N41

TETAP

1

2 PEMBANTU PENGUATKUASA KP22 TETAP 1
3 PEMBANTU TADBIR(KEWANGAN) W19 KONTRAK 1
4 PEMBANTU OPERASI N11 KONTRAK 4

   

 

B.   CARA – CARA MEMOHON
 1. Permohonan hendaklah menggunakan Borang MDJ/1 yang boleh didapati di Kaunter  Khidmat  Pelanggan Majlis Daerah Jerantut.
 2. Semua permohonan hendaklah disertakan dengan salinan sijil atau salinan keputusan peperiksaan bagi kelayakan yang disyaratkan, sijil kelahiran, kad pengenalan (depan dan belakang) yang telah disahkan Pegawai Kerajaan dari Kumpulan Pengurusan dan sekeping gambar berukuran pasport.
 3. Tarikh Tutup : 08 DISEMBER 2021
 4. Permohonan hendaklah sampai kepada :-

YANG DIPERTUA   
MAJLIS DAERAH JERANTUT
27000 JERANTUT
PAHANG DARUL MAKMUR

 

 

C.     CATATAN AM

a)        Permohonan AKAN DITOLAK  jika borang permohonan:-

 1. Tidak menggunakan Borang MDJ/1.
 2. Tidak menyertakan dokumen yang dikehendaki seperti yang disyaratkan dan semua salinan dokumen tidak disahkan.
 3. Permohonan yang diterima selepas tarikh tutup iklan.
 4. Borang permohonan yang tidak lengkap diisi atau tidak terang.
 5. Tidak memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan dalam iklan.
 6. Tidak dikemukakan melalui Ketua Jabatan bagi pegawai sedang berkhidmat.
 7. Borang yang tidak ditandatangani.

 

b)        Permohonan yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 3(tiga) bulan dari tarikh tutup iklan hendaklah dianggap tidak berjaya.

 

Lampiran: 

Iklan Jawatan:  Iklan Jawantan kosong (November 2021) 
Borang Permohonan:  Borang Permohonan Jawatan (MDJ/1)
Tarikh Tutup Permohonan:  08 Disember 2021