MENU

Sebut Harga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor BUMIPUTERA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) dan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dalam kelas dan jenis Pendaftaran yang berkaitan dan yang masih membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut :-

BIL

NO SEBUT HARGA & TAJUK PROJEK

TARAF & KELAS

KATEGORI

TARIKH JUALAN BORANG

TARIKH TUTUP SEBUT HARGA

HARGA SEBUTHARGA

1

 

MDJ/SH/01/01/2022

 

BAIKPULIH LONGKANG TAMAN SAUJANA PUTRA, MD JERANTUT

BUMIPUTERA

G2

CE,CE21

03/02/2022

 (KHAMIS)

9.00 PAGI

17/02/2022

 (KHAMIS)

12.00 T.HARI

RM50.00

2

MDJ/SH/01/02/2022

 

MEMBAIKPULIH LONGKANG RUNTUH TAMAN WAWASAN, MD JERANTUT

BUMIPUTERA

G2

CE,CE21

03/02/2022

 (KHAMIS)

9.00 PAGI

17/02/2022

 (KHAMIS)

12.00 T.HARI

RM50.00

3

MDJ/SH/01/03/2022

 

MEMBAIKPULIH LONGKANG JALAN TAMAN RIA, MD JERANTUT

BUMIPUTERA

G2

CE,CE21

03/02/2022

 (KHAMIS)

9.00 PAGI

17/02/2022

 (KHAMIS)

12.00 T.HARI

RM50.00

4

MDJ/SH/01/04/2022
 

BAIKPULIH LONGKANG JALAN, JALAN EX FT64 TAMAN KELISA EMAS, JERANTUT,  MD JERANTUT

BUMIPUTERA

G2

CE,CE21

03/02/2022

 (KHAMIS)

9.00 PAGI

17/02/2022

 (KHAMIS)

12.00 T.HARI

RM50.00

 

1.  Dokumen Meja Tawaran akan mula dipamerkan mulai 03 FEBRUARI 2022  (KHAMIS) pada waktu pejabat di Bahagian Kontrak  (Kaunter   Jualan) Majlis Daerah Jerantut, 27000 Jerantut, Pahang Darul Makmur

 

2.   Dokumen Sebut Harga  akan  dijual mulai dari 03 FEBRUARI 2022   hingga 17 FEBRUARI 2022  pada  waktu  pejabat. Bayaran bagi Dokumen  Sebut Harga hendaklah  dibuat  dalam  Ringgit  Malaysia  dan  dalam bentuk Tunai Draf Bank / Wang Pos / Kiriman Wang Pos  SAHAJA.

 

3.    Penender yang berminat adalah DIWAJIBKAN untuk menyertai lawatan tapak yang akan diadakan pada tarikh dan masa  seperti yang telah  ditetapkan.  Penender  dikehendaki  melapor diri pada  hari tersebut dengan  membawa bersama sijil-sijil berikut semasa pendaftaran dijalankan dan  Wakil tidak dibenarkan.

 

 4.  Dokumen Sebut Harga hanya dikeluarkan kepada Penama Di Dalam Lesen Sahaja dengan membawa Sijil Pendaftaran Asal yang dikeluarkan oleh Pusat  Khidmat  Kontraktor,   Lembaga  Pembangunan  Industri  Pembinaan  Malaysia  ( CIDB ) dan Sijil dari Majlis Daerah Jerantut.

 

Lampiran: 
. Iklan Sebut Harga MDJ/SH/01/01/2022-MDJ/SH/01/04/2022
Tarikh Tutup Tender: 
Khamis, 17 Februari 2022