MENU

Sebut Harga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor BUMIPUTERA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) dan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dalam kelas dan jenis Pendaftaran yang berkaitan dan yang masih membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut :-

BIL

NO SEBUT HARGA & TAJUK PROJEK

TARAF & KELAS

KATEGORI

TARIKH JUALAN BORANG

TARIKH TUTUP SEBUT HARGA

HARGA SEBUTHARGA

1

 

MDJ/SH/04/07/2022

BAIK PULIH  LONGKANG  DAN JALAN  DI TAMAN EMBUN JAYA MAJLIS DAERAH JERANTUT

BUMIPUTERA

G1

CE, CE 01,

CE21

18.04.2022 (ISNIN)

9.00 PAGI

25.04.2022 (ISNIN)

12.00 T.HARI

RM15.00

2

MDJ/SH/04/08/2022

BAIK PULIH  LONGKANG  DAN JALAN  DI TAMAN WIRA MAJLIS DAERAH  JERANTUT

BUMIPUTERA

G1

CE, CE 01,

CE21

18.04.2022 (ISNIN)

9.00 PAGI

25.04.2022 (ISNIN)

12.00 T.HARI

RM15.00
3

MDJ/SH/04/09/2022

BAIK PULIH  LONGKANG  DAN JALAN  DI JALAN SG JAN  JERANTUT MAJLIS DAERAH  JERANTUT

BUMIPUTERA

G1

CE, CE 01,

CE21

18.04.2022 (ISNIN)

9.00 PAGI

25.04.2022 (ISNIN)

12.00 T.HARI

RM15.00
4

MDJ/SH/04/10/2022

BAIK PULIH  LONGKANG  DAN JALAN  DI JALAN BOMBA JERANTUT MAJLIS DAERAH  JERANTUT

BUMIPUTERA

G1

CE, CE 01,

CE21

18.04.2022 (ISNIN)

9.00 PAGI

25.04.2022 (ISNIN)

12.00 T.HARI

RM15.00
5

MDJ/SH/04/11/2022

BAIK PULIH  LONGKANG  DAN JALAN  DI KAWASAN PERINDUSTRIAN JERANTUT DAN TAMAN WOODLAND HEIGHT  MAJLIS DAERAH JERANTUT

BUMIPUTERA

G1

 

18.04.2022 (ISNIN)

9.00 PAGI

25.04.2022 (ISNIN)

12.00 T.HARI

RM15.00

 

1.  Dokumen Meja Tawaran akan mula dipamerkan mulai  18 APRIL 2022  (ISNIN) pada waktu pejabat di Bahagian Kontrak      (Kaunter   Jualan) Majlis Daerah Jerantut, 27000 Jerantut, Pahang Darul Makmur

 

2.  Dokumen Sebut Harga  akan  dijual mulai dari 18 APRIL 2022   hingga 25 APRIL 2022  pada  waktu  pejabat. Bayaran bagi Dokumen  Sebut Harga hendaklah  dibuat  dalam  Ringgit  Malaysia  dan  dalam bentuk Tunai Draf Bank / Wang Pos / Kiriman Wang Pos  SAHAJA.

 

3.   Penender yang berminat adalah DIWAJIBKAN untuk menyertai lawatan tapak yang akan diadakan pada tarikh dan masa        seperti yang telah  ditetapkan.  Penender  dikehendaki  melapor diri pada  hari tersebut dengan  membawa bersama sijil-sijil berikut semasa pendaftaran dijalankan dan  Wakil tidak dibenarkan.

 

4.  Dokumen Sebut Harga hanya dikeluarkan kepada Kontraktor yang bertauliah dengan  membawa sijil Pusat  Khidmat  Kontraktor yang asal. Kontraktor hendaklah membawa Sijil Pendaftaran yang dikeluarkan oleh Lembaga  Pembangunan  Industri  Pembinaan  Malaysia (CIDB). Salinan - salinan Perakuan  dan Sijil yang berkenaan boleh diterima jika disahkan oleh pejabat  yang mengeluarkannya dan Sijil dari Majlis Daerah Jerantut. Hanya penender yang tertera dalam lesen sahaja dibenarkan untuk membeli borang sebut harga. Penender juga diwajibkan untuk memakai pelitup muka.

 

5.  Sebutharga ini ditutup pada 25 APRIL 2022 (ISNIN), dokumen sebut harga yang telah diisi dengan lengkap dimasukkan ke dalam   sampul surat berlakri dan  hendaklah dimasukkan ke  dalam   Peti Tender Majlis Daerah Jerantut   tidak    lewat     jam  12.00   tengahari.

 

Lampiran: 
. Ikalan Sebut Harga MDJ/SH/04/07/2022-MDJ/SH/04/11/2022

Rujukan Tender: 
Ikalan Sebut Harga MDJ/SH/04/07/2022-MDJ/SH/04/11/2022

Tarikh Tutup Tender: 
Isnin, 25 April 2022