MENU

Sebut Harga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor BUMIPUTERA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) dan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dalam kelas dan jenis Pendaftaran yang berkaitan dan yang masih membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut :-

BIL

NO SEBUT HARGA & TAJUK PROJEK

TARAF & KELAS

KATEGORI

TEMPAT LAWATAN TAPAK

TARIKH LAWATAN TAPAK

TARIKH TUTUP SEBUT HARGA

HARGA SEBUTHARGA

1

 

MDJ/SH/02/03/2022

 

MENAIKTARAF KEMUDAHAN PELANCONGAN DI GALERI BANDAR LAMA BANDAR JERANTUT

BUMIPUTERA

G1

B 04

DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

04.07.2022

(ISNIN)

PENDAFTARAN - 9.00 PAGI

TUTUP PENDAFTARAN -9.30 PAGI

12.07.2022 (SELASA)

  12.00 T.HARI

RM15.00

2

MDJ/SH/04/13/2022

 

BAIKPULIH LONGKANG JALAN TAMAN INDERAPURA  JERANTUT

BUMIPUTERA

G1

CE, CE 01, CE 21

DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

04.07.2022

(ISNIN)

PENDAFTARAN - 9.00 PAGI

TUTUP PENDAFTARAN -9.30 PAGI

12.07.2022 (SELASA)

  12.00 T.HARI

RM15.00

3

MDJ/SH/04/14/2022

 

BAIKPULIH JALAN KAWASAN PERINDUSTRIAN TEMIN  JERANTUT

BUMIPUTERA

G1

CE, CE 01, CE 21 DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

04.07.2022

(ISNIN)

PENDAFTARAN - 9.00 PAGI

TUTUP PENDAFTARAN -9.30 PAGI

12.07.2022 (SELASA)

  12.00 T.HARI

RM15.00

 

1.  Dokumen Meja Tawaran akan mula dipamerkan mulai 04 JULAI 2022  (ISNIN) pada waktu pejabat di Bahagian Kontrak  (Kaunter   Jualan) Majlis Daerah Jerantut, 27000 Jerantut, Pahang Darul Makmur

 

2.  Dokumen Sebut Harga akan  dijual mulai dari 04 JULAI 2022 hingga  12 JULAI 2022  pada  waktu  pejabat. Bayaran bagi Dokumen  Sebut Harga hendaklah  dibuat  dalam  Ringgit  Malaysia  dan  dalam bentuk Tunai Draf Bank / Wang Pos / Kiriman Wang Pos  SAHAJA.

 

3.    Penender  yang  berminat  adalah  DIWAJIBKAN  untuk menyertai lawatan tapak yang akan diadakan pada tarikh dan masa  seperti yang telah  ditetapkan.  Penender  dikehendaki  melapor diri pada  hari tersebut dengan  membawa bersama sijil-sijil berikut semasa pendaftaran dijalankan dan  Wakil tidak dibenarkan.

 

i).      Perakuan pendaftaran Asal Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan ( CIDB )

ii).      Sijil Asal Pendaftaran Kontraktor Dengan Majlis Daerah Jerantut

iii).     Sijil Pendaftaran Asal  Pusat Khidmat Kontraktor

iv).     Sijil Asal Pengiktirafan Taraf Bumiputera.

v)       Kad Pengenalan Asal.

 

4.    Hanya Pemilik Lesen sahaja  yang layak  menghadiri lawatan tapak .

    

5.  Dokumen Sebut Harga hanya dikeluarkan kepada Kontraktor atau Wakil Kontraktor yang bertauliah dengan   membawa surat wakil kuasa dari   pegawai yang bertauliah seperti  dalam  sijil Pusat  Khidmat  Kontraktor. Wakil kontraktor hendaklah membawa Sijil Pendaftaran Asal   yang dikeluarkan oleh   Lembaga  Pembangunan  Industri  Pembinaan  Malaysia  ( CIDB ). Salinan - salinan Perakuan  dan Sijil  yang  berkenaan boleh diterima  jika disahkan  oleh pejabat  yang mengeluarkannya dan Sijil dari Majlis Daerah Jerantut.

 

6.  Sebutharga ini ditutup pada 12 JULAI, 2022 (SELASA), dokumen sebut harga yang telah diisi dengan lengkap dimasukkan ke dalam   Sampul  surat berlakri dan  hendaklah dimasukkan ke  dalam   Peti Tender Majlis Daerah Jerantut   tidak    lewat     jam  12.00   tengahari.

 

7.    Majlis Daerah Jerantut tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah ataupun mana-mana  tawaran.

 

Lampiran: 
. mdj-sh-02-03-2022_-_mdj-sh-04-14-2022.pdf

Rujukan Tender: 
Iklan Sebut Harga MDJ/SH/02/03/2022 - MDJ/SH/04/14/2022

Tarikh Tutup Tender: 
Selasa, 12 Julai 2022