MENU

Sebut Harga adalah dipelawa daripada SYARIKAT-SYARIKAT INSURAN yang berdaftar dengan BANK NEGARA untuk menyertai sebut harga seperti yang dinyatakan di bawah:-

BIL

NO SEBUT HARGA & TAJUK PROJEK

KEPADA/SUB KEPALA

TARIKH JUALAN SEBUT HARGA

TARIKH TUTUP SEBUT HARGA

1

 

MDJ/SH/CJ/01/2022

 

MEMBAHARUI INSURAN DAN CUKAI JALAN KENDERAAN MAJLIS DAERAH JERANTUT,  JERANTUT,  PAHANG BAGI TEMPOH SEPTEMBER 2022 HINGGA SEPTEMBER 2024

BERDAFTAR DENGAN BANK NEGARA DIBAWAH

 AKTA 553

(AKTA INSURAN 1996)

15.08.2022

(ISNIN)

22.08.2022

(ISNIN)

  12.00 T.HARI

 

Adalah dengan segala hormatnya kami diarah mengesyor kepada perkara di atas.

 

2.     Sukacita dimaklumkan bahawa syarikat tuan/puan adalah dipelawa untuk memasuki tawaran harga bagi Membaharui Insuran dan Cukai Jalan Kenderaan  Majlis Daerah Jerantut, Jerantut, Pahang bagi tempoh September 2022 hingga September 2024.

 

3.     Borang Sebut Harga boleh didapati  mulai dari 15 Ogos 2022 (Isnin) hingga 22 Ogos 2022 (Isnin) pada waktu pejabat. Bayaran bagi borang sebut harga hendaklah dibuat dalam Ringgit Malaysia dalam bentuk Tunai/ Draf Bank /Wang Pos/Kiriman Wang Pos SAHAJA. Pihak tuan perlu mengemukakan borang sebut harga tersebut sebelum atau pada 22 Ogos 2022 jam 12.00 tengah hari. Kegagalan pihak tuan berbuat demikian adalah dianggap tuan tidak berminat.

 

4.     Syarikat tuan adalah DIWAJIBKAN untuk menyertakan perkara-perkara di bawah ini:-

 

i)    Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)

ii)    Sijil Pendaftaran Bank Negara Di Bawah Akta 553

 

5.    Kerjasama dari pihak tuan kami dahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

 

Lampiran: 
. Iklan Sebut Harga MDJ/SH/CJ/01/2022

Rujukan Tender: 
Iklan Sebut Harga MDJ/SH/CJ/01/2022

Tarikh Tutup Tender: 
Isnin, 22 Ogos 2022