MENU

1.     Bil. Sebut Harga  :  MDJ/SH/02/06/2022

2.     Sebut Harga adalah dipelawa daripada Pembekal / Kontraktor / Pemborong dikalangan Bumiputra dan Bukan Bumiputra yang  mempunyai lesen berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia seperti butiran berikut :-

BIL

NO SEBUT HARGA & TAJUK PROJEK

TARAF & KELAS

KOD BIDANG

TARIKH BUKA

TARIKH TUTUP SEBUT HARGA

1

 

MDJ/SH/02/06/2022

PROJEK PEMASANGAN PAPAN TANDA TUNJUK ARAH DESTINASI PELANCONGAN DAERAH JERANTUT DAN KERJA-KERJA BERKAITAN, JERANTUT, PAHANG

 

BUMIPUTRA DAN BUKAN BUMIPUTRA

090201

PERALATAN

KESELAMATAN JALAN RAYA PERABOT JALAN

1.12.2022

(KHAMIS)

9.00 PAGI

8.12.2022 (KHAMIS)

12.00 T.HARI

 

3.    Butir – butir lanjut dan borang boleh didapati secara percuma pada waktu pejabat di Jabatan Kejuruteraan Majlis Daerah Jerantut,  27000 Jerantut, Pahang Darul Makmur  mulai  1 Disember 2022.

4.  Syarikat Pembekal yang berminat dikehendaki mengemukakan dokumen – dokumen berikut :-

        4.1       Sijil  Pendaftaran / Lesen Kewangan Asal dan 1 salinan

        4.2.       Lesen Bumiputra dan Bukan Bumiputra Asal dan 1 salinan

        4.3.       Sijil Asal Suruhanjaya Syarikat Malaysia ( SSM ) ATAU Form 49 ( Companies Act 1965 ) dan 1 salinan

       

5.     Dokumen Sebut Harga yang telah lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Sampul Surat yang berlakri dan hendaklah dialamatkan ke :-    

                                               Yang Dipertua

                                               Majlis Daerah Jerantut

                                               27000 Jerantut,

                                               Pahang Darul Makmur

                                               (U.P: Jabatan Kejuruteraan )

 

Bilangan Sebut Harga  “ MDJ/SH/02/06/2022 “  hendaklah ditulis di penjuru kiri atas  muka hadapan sampul surat.  

6.     Dokumen Sebut Harga hendaklah dihantar dengan pos berdaftar atau serahan tangan.

7.     Majlis Daerah Jerantut tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kelewatan atau kehilangan Dokumen Sebut Harga yang dikemukakan melalui pos.

8.     Majlis Daerah Jerantut tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau mana-mana tawaran.

 

Lampiran: 
. Iklan Sebut Harga MDJ/SH/02/06/2022

Rujukan Tender: 
Iklan Sebut Harga MDJ/SH/02/06/2022

Tarikh Tutup Tender: 
Khamis, 8 Disember 2022