MENU

Sebut Harga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor BUMIPUTERA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) dan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dalam kelas dan jenis Pendaftaran yang berkaitan dan yang masih membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut :-

BIL

NO SEBUT HARGA & TAJUK PROJEK

TARAF & KELAS

KATEGORI

TEMPAT LAWATAN TAPAK

TARIKH LAWATAN TAPAK TARIKH TUTUP SEBUT HARGA HARGA SEBUTHARGA

1

 

MDJ/SH/06/01/2023

BAIK PULIH DAN NAIK TARAF JAMBATAN KE ESTET KG KELOLA  JERANTUT, PAHANG

 

BUMIPUTERA
G1

CE01

DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

27/01/2023
(JUMAAT)
PENDAFTARAN:9.00 PAGI
TUTUP PENDAFTARAN: 9.30 PAGI

03/02/2023
(JUMAAT)
12.00 T.HARI

RM15.00

2

 

MDJ/SH/06/02/2023

MENAIK TARAF SURAU SIMPANG PULAU TAWAR JERANTUT, PAHANG

 

BUMIPUTERA
G1

CE01,B04

DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

27/01/2023
(JUMAAT)
PENDAFTARAN:9.00 PAGI
TUTUP PENDAFTARAN: 9.30 PAGI

03/02/2023
(JUMAAT)
12.00 T.HARI

RM15.00

 

 

 1.  Dokumen Meja Tawaran akan mula dipamerkan mulai 27 JANUARI 2023  (JUMAAT) pada waktu pejabat di Bahagian Kontrak (Kaunter   Jualan) Majlis Daerah Jerantut, 27000 Jerantut, Pahang Darul Makmur

2.   Dokumen Sebut Harga  akan  dijual mulai dari 27 JANUARI 2023   hingga 03 FEBRUARI 2023  pada  waktu  pejabat. Bayaran bagi Dokumen  Sebut Harga hendaklah  dibuat  dalam  Ringgit  Malaysia  dan  dalam bentuk Tunai / Draf Bank / Wang Pos / Kiriman Wang Pos  SAHAJA.

3.    Penender yang berminat adalah DIWAJIBKAN untuk  menyertai  lawatan  tapak  yang akan  diadakan pada tarikh dan masa  seperti  yang telah  ditetapkan.  Penender  dikehendaki  melapor diri pada  hari tersebut dengan  membawa bersama sijil-sijil berikut semasa pendaftaran dijalankan dan  Wakil tidak dibenarkan.

       

  1. Perakuan Pendaftaran Asal Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB)
  2. Sijil Asal Pendaftaran Kontraktor Dengan Majlis Daerah Jerantut
  3. Sijil Pendaftaran Asal Pusat Khidmat Kontraktor
  4. Sijil Asal Pengiktirafan Taraf Bumiputera
  5. Kad Pengenalan Asal

 

4.  Dokumen Sebut Harga hanya dikeluarkan kepada Penama Di Dalam Lesen Sahaja dengan membawa Sijil Pendaftaran Asal yang dikeluarkan oleh Pusat  Khidmat  Kontraktor,   Lembaga  Pembangunan  Industri  Pembinaan  Malaysia  ( CIDB ) dan Sijil dari Majlis Daerah Jerantut.

5.  Sebutharga ini ditutup pada 03 FEBRUARI 2023  (JUMAAT), dokumen sebut harga yang telah diisi dengan lengkap dimasukkan ke dalam   Sampul surat berlakri dan  hendaklah dimasukkan ke  dalam   Peti Tender Majlis Daerah Jerantut   tidak    lewat     jam  12.00   tengahari.

 

Lampiran: 
. Iklan Sebut Harga MDJ/SH/06/01/2023 - MDJ/SH/06/02/2023

Rujukan Tender: 
Iklan Sebut Harga MDJ/SH/06/01/2023 - MDJ/SH/06/02/2023

Tarikh Tutup Tender: 
Jumaat, 3 Februari 2023