MENU

Sebut Harga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor BUMIPUTERA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) dan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dalam kelas dan jenis Pendaftaran yang berkaitan dan yang masih membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut :-

 BIL

NO SEBUT HARGA & TAJUK PROJEK

TARAF & KELAS

KATEGORI

TEMPAT LAWATAN TAPAK

TARIKH LAWATAN TAPAK

TARIKH TUTUP SEBUT HARGA

HARGA SEBUTHARGA

1.

 

MDJ/SH/04/01/2023

 

MEMBAIKPULIH JALAN DI JALAN MASUK LEMBAH KIOL JERANTUT

 

 

BUMIPUTERA

G1

CE01,CE21

DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

15/06/2023

(KHAMIS)

PENDAFTARAN:9.00 PAGI

TUTUP PENDAFTARAN: 9.30 PAGI

 

22/06/2023

(KHAMIS)

12.00 T.HARI

 

RM15.00

 

2.

 

MDJ/SH/04/02/2023

 

MEMBAIKPULIH JALAN DI TAMAN KOPERASI JERANTUT

 

 

BUMIPUTERA

G1

CE01,CE21

DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

15/06/2023

(KHAMIS)

PENDAFTARAN:9.00 PAGI

TUTUP PENDAFTARAN: 9.30 PAGI

 

22/06/2023

(KHAMIS)

12.00 T.HARI

 

RM15.00

 

3.

 

MDJ/SH/04/03/2023

 

MEMBAIKPULIH JALAN DI BANDAR INDERAPURA JERANTUT

 

 

BUMIPUTERA

G1

CE01,CE21

DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

15/06/2023

(KHAMIS)

PENDAFTARAN:9.00 PAGI

TUTUP PENDAFTARAN: 9.30 PAGI

 

22/06/2023

(KHAMIS)

12.00 T.HARI

 

RM15.00

 

4.

MDJ/SH/08/01/2023

 

BAIK PULIH DAN NAIK TARAF DEWAN ORANG RAMAI SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI LABU SENTRAL JERANTUT

BUMIPUTERA

G1

B04

DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

15/06/2023

(KHAMIS)

PENDAFTARAN:9.00 PAGI

TUTUP PENDAFTARAN: 9.30 PAGI

 

22/06/2023

(KHAMIS)

12.00 T.HARI

 

RM15.00

 

5.

MDJ/SH/08/02/2023

 

BAIK PULIH DAN NAIK TARAF JETI PERHUBUNGAN DESA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KG LABU, JERANTUT

BUMIPUTERA

G1

CE21

DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

 

15/06/2023

(KHAMIS)

PENDAFTARAN:9.00 PAGI

TUTUP PENDAFTARAN: 9.30 PAGI

 

22/06/2023

(KHAMIS)

12.00 T.HARI

RM15.00

 

6.

MDJ/SH/01/03/2023 (KPKT)

 

MENYELENGGARA KOLAM TAKUNGAN TAMAN SAUJANA UTAMA, MD JERANTUT

BUMIPUTERA

G1

CE21

DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

15/06/2023

(KHAMIS)

PENDAFTARAN:9.00 PAGI

TUTUP PENDAFTARAN: 9.30 PAGI

 

22/06/2023

(KHAMIS)

12.00 T.HARI

RM15.00

 

 

 

1.  Dokumen Meja Tawaran akan mula dipamerkan mulai 15 JUN 2023  (KHAMIS) pada waktu pejabat di Bahagian Kontrak (Kaunter   Jualan) Majlis Daerah Jerantut, 27000 Jerantut, Pahang Darul Makmur

2.   Dokumen Sebut Harga  akan  dijual mulai dari 15 JUN 2023   hingga 22 JUN 2023  pada  waktu  pejabat. Bayaran bagi Dokumen  Sebut Harga hendaklah  dibuat  dalam  Ringgit  Malaysia  dan  dalam bentuk Tunai / Draf Bank / Wang Pos / Kiriman Wang Pos  SAHAJA.

3.    Penender yang berminat adalah DIWAJIBKAN untuk  menyertai  lawatan  tapak  yang akan  diadakan pada tarikh dan masa  seperti yang telah  ditetapkan.  Penender  dikehendaki  melapor diri pada  hari tersebut dengan  membawa bersama sijil-sijil berikut semasa pendaftaran dijalankan dan  Wakil tidak dibenarkan

  1. Perakuan Pendaftaran Asal Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB)
  2. Sijil Asal Pendaftaran Kontraktor Dengan Majlis Daerah Jerantut
  3. Sijil Pendaftaran Asal Pusat Khidmat Kontraktor
  4. Sijil Asal Pengiktirafan Taraf Bumiputera
  5. Kad Pengenalan Asal

4.  Dokumen Sebut Harga hanya dikeluarkan kepada Penama Di Dalam Lesen Sahaja dengan membawa Sijil Pendaftaran Asal yang dikeluarkan oleh Pusat  Khidmat  Kontraktor,   Lembaga  Pembangunan  Industri  Pembinaan  Malaysia  (CIDB) dan Sijil dari Majlis Daerah Jerantut.

5.  Sebutharga ini ditutup pada 22 JUN 2023  (KHAMIS), dokumen sebut harga yang telah diisi dengan lengkap dimasukkan ke dalam   Sampul surat berlakri dan  hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender Majlis Daerah Jerantut tidak lewat jam 12.00 tengahari.

 

Lampiran: 
. Iklan Sebut harga MDJ/SH/04/01/2023-MDJ/SH/01/03/2023 (KPKT)

Rujukan Tender: 
Iklan Sebut harga MDJ/SH/04/01/2023-MDJ/SH/01/03/2023 (KPKT)

Tarikh Tutup Tender: 
Khamis, 22 Jun 2023