MENU

Sebut Harga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor BUMIPUTERA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) dan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dalam kelas dan jenis Pendaftaran yang berkaitan dan yang masih membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut :-

BIL

NO SEBUT HARGA & TAJUK PROJEK

TARAF & KELAS

KATEGORI

 

TEMPAT LAWATAN TAPAK

TARIKH LAWATAN TAPAK

TARIKH TUTUP SEBUT HARGA

HARGA SEBUTHARGA

 

1.

 

MDJ/SH/01/04/2023

MENAIK TARAF INFRASTRUKTUR PASAR MALAM BANDAR JERANTUT, MD JERANTUT

BUMIPUTERA

G1

CE21

 

DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

20/07/2023

(KHAMIS)

PENDAFTARAN:9.00 PAGI

TUTUP PENDAFTARAN: 9.30 PAGI

 

27/07/2023

(KHAMIS)

12.00 T.HARI

RM15.00

 

2.

 

MDJ/SH/05/03/2023

KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH GERAI DI PEKAN DAMAK JERANTUT

BUMIPUTERA

G1

CE21

 

DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

20/07/2023

(KHAMIS)

PENDAFTARAN:9.00 PAGI

TUTUP PENDAFTARAN: 9.30 PAGI

 

27/07/2023

(KHAMIS)

12.00 T.HARI

RM15.00

 

 

1. Dokumen Meja Tawaran akan mula dipamerkan mulai  20 JULAI 2023 (KHAMIS) pada waktu pejabat di Bahagian Kontrak  (Kaunter    Jualan) Majlis Daerah Jerantut, 27000 Jerantut, Pahang Darul Makmur

2. Dokumen Sebut Harga  akan  dijual mulai dari 20 JULAI 2023   hingga 27 JULAI 2023  pada  waktu  pejabat. Bayaran bagi Dokumen  Sebut Harga hendaklah  dibuat  dalam  Ringgit  Malaysia  dan  dalam bentuk Tunai / Draf Bank / Wang Pos / Kiriman Wang Pos  SAHAJA.

3. Penender yang berminat adalah DIWAJIBKAN untuk  menyertai  lawatan  tapak  yang akan  diadakan pada tarikh dan masa  seperti yang telah  ditetapkan.  Penender  dikehendaki  melapor diri pada  hari tersebut dengan  membawa bersama sijil-sijil berikut semasa pendaftaran dijalankan dan  Wakil tidak dibenarkan.

  1. Perakuan Pendaftaran Asal Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB)
  2. Sijil Asal Pendaftaran Kontraktor Dengan Majlis Daerah Jerantut
  3. Sijil Pendaftaran Asal Pusat Khidmat Kontraktor
  4. Sijil Asal Pengiktirafan Taraf Bumiputera
  5. Kad Pengenalan Asal

 4.  Dokumen Sebut Harga hanya dikeluarkan kepada Penama Di Dalam Lesen Sahaja dengan membawa Sijil Pendaftaran Asal yang dikeluarkan oleh Pusat  Khidmat  Kontraktor,   Lembaga  Pembangunan  Industri  Pembinaan  Malaysia  ( CIDB ) dan Sijil dari Majlis Daerah Jerantut.

5.  Sebutharga ini ditutup pada 27 JULAI 2023 (KHAMIS), dokumen sebut harga yang telah diisi dengan lengkap dimasukkan ke dalam   Sampul surat berlakri dan  hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender Majlis Daerah Jerantut tidak lewat jam  12.00 tengahari.

 

Lampiran: 
. mdj-sh-01-04-2023_-_mdj-sh-05-03-2023.pdf

Rujukan Tender: 
Iklan Sebut Harga MDJ/SH/01/04/2023 - MDJ/SH/05/03/2023

Tarikh Tutup Tender: 
Khamis, 27 Julai 2023