MENU

TAWARAN ADALAH DIPELAWA KEPADA SYARIKAT ATAU INDIVIDU YANG BERMINAT UNTUK MENYEWA/MEMAJAK RUANG TINGKAT 2 BANGUNAN TERMINAL SENTRAL JERANTUT. KEPADA SYARIKAT ATAU INDIVIDU YANG BERMINAT BOLEH MENGHANTAR KERTAS KERJA CADANGAN BAGI MENYEWA/MEMAJAK RUANGAN TERMINAL DENGAN MENGEMUKAKAN JENIS PERNIAGAAN, TEMPOH PENYEWAAN/PEMAJAKAN SERTA CADANGAN KADAR SEWAAN DALAM KERTAS KERJA TERSEBUT DAN KEMUKAKAN KE ALAMAT SEPERTI BERIKUT :-

YANG DIPERTUA
MAJLIS DAERAH JERATUT
27000 JERANTUT PAHANG