MENU

Pengerusi:   Encik Norhisyam Bin Karno (Penolong Pegawai Daerah - Pembangunan)

Ahli-Ahli:-

  1. Cik Hasmiza bt Mat Akil (Penolong Pegawai Teknologi Maklumat)
  2. Puan Rohayati binti Ismail (Penolong Pegawai Penilaian)