MENU
 • Merancang dan mengawal pembangunan termasuk menyediakan pelan struktur

 • Menyelaras dan membantu membangunkan pekan atau bandar-bandar baru

 • Mempertingkatkan kemudahan-kemudahan asas, menaikkan taraf kampung dan menggalakkan kegiatan ekonomi yang berdaya maju

 • Mengindahkan bandar dengan landskap yang menarik

 • Mengawal bangunan, pengiklanan dan papan tanda

 • Memberi perkhidmatan kesihatan, kawalan makanan, kebersihan pusat jualan makanan dan kawalan berpenyakit

 • Menyediakan kemudahan-kemudahan awam seperti pasar, gerai, kompleks sukan, taman permainan kanak-kanak dan perhentian bas

 • Melesenkan dan mengawal perniagaan, iklan dan penjaja

 • Mengawal selia pelupusan sisa pepejal dan pembersihan bandar

 • Menyelenggara sistem saliran dan kebersihan alam sekitar

 • Membina serta menyelenggara parit dan longkang