MENU
 • UUK Iklan (MDJ) 1987
 • UUK Taman (MDJ) 1986
 • UUK Bangunan Seragam (MDJ) 1984
 • UUK Stor Kayu dan Kerja Kayu (MDJ) 1999
 • UUK Penjaja (MDJ) 1988
 • Undang-undang Kawalan & Penyeliaan Tempat-tempat makan (MDJ) 1983
 • UUK Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah Sarap (MDJ) 1983
 • UUK Pilihanraya (MDJ)
 • UUK Kedai Gunting Rambut & Pendandan Rambut (MDJ) 1987
 • UUK Tandas Awam (MDJ) 1992
 • UUK Pelesenan Tred, Perniagaan & Perindustrian (MDJ) 1987
 • UUK Bayaran Pelan & Permit (MDJ) 1983
 • UUK Pelesenan Anjing (MDJ) 2007
 • UUK Mengkompaun (Kesalahan-kesalahan) Kerjaan Tempatan 1976
 • UUK Kerja Tanah (MDJ) 1998
 • UUK Pengendalian Makanan (MDJ) 1984