MENU

Akta

 • Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)

 • Akta Jalan, Parit & Bangunan 1974 (Akta 133)

 • Akta Perancang Bandar dan Desa 1976 ( Akta 172)

 • Akta Makanan 1983

 • Akta Perkhidmatan Bomba 1988 ( Akta 341)

 • Kanun Tanah Negara 1965 ( Akta 56 / Akta 1965)

Enakmen

 • Enakmen Hiburan 1993 dan (Pindaan 2006)

 • Enakmen Kawalan Kerbau-Lembu 2001

Undang-Undang Kecil

 • Undang-undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan dan Perindustrian ( Majlis Daerah Jerantut 1987)

 • Undang-undang Kecil Kawalan dan Penyeliaan Tempat-tempat Makan ( Majlis Daerah Jerantut 1986)

 • Undang-undang Kecil Iklan 1976

 • Undang-undang Kecil Taman ( Majlis Daerah Jerantut ) 1986 dan 2006 ( pindaan)

 • Undang-undang Kecil Bayaran Pelan dan Permit( Majlis Daerah Jerantut ) 1983

 • Undang-undang Kecil Gunting Rambut ( Jadual Bayaran)