MENU

Pekeliling

Senarai Pekeliling yang digunakan oleh Majlis Daerah Jerantut :

 • Pekeliling Majlis Daerah Jerantut dan semua keputusan mesyuarat penuh.

 • Pekeliling Jabatan Perancang Bandar dan Desa.

 • Pekeliling Jabatan Alam Sekitar.

 • Pekeliling Jabatan Pengairan Dan Saliran.

 • Pekeliling Perbendaharaan.

 • Pekeliling-Pekeliling Perkhidmatan yang Berkaitan.

 • Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam.

 • Pekeliling dan Surat Perbendaharaan.

 • Pekeliling dan Surat Perkhidmatan.

 • Perkeliling Akauntan Negara.

 • Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam.

 • Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam