MENU

Pengerusi:   Encik Muhamad Fasal bin Jamlus

Ahli-Ahli:-

  1. YH Dato’ Siti Hajar binti Mubin, DIMP
  2. Encik Ahmad Nizam bin Mohd Hassan, KMN.,AMP
  3. Tuan Haji Nordin bin Abdul Wahid , PJK
  4. Encik Haris Salleh bin Hamzah

Setiausaha: Penolong Pegawai Teknologi Maklumat