MENU

Panduan

Senarai Panduan yang digunakan oleh Majlis Daerah Jerantut :

 • Garis Panduan Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan.
 • Garis Panduan Jabatan Lanskap Negara Siri Jln/GP001/2001.
 • Garis Panduan dan Piawaian Perancangan, Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa.
 • Panduan Perbendaharaan dan Tatacara Pengurusan Stor .
 • Panduan dan Tatacara Perolehan 1995
 • Kaedah-Kaedah Hiburan 1996.
 • Penentuan Kerja Dalam Projek [Spesifikasi] Kerajaan Malaysia.
 • Arahan Perbendaharaan.
 • Kelulusan SIRIM.
 • Arahan Perbendaharaan.
 • Arahan Keselamatan.
 • Arahan Perkhidmatan.
 • Syarat-Syarat Lesen.
 • Perjanjian Penyewa Gerai dan Pasar.
 • Garis panduan/Piawaian Perancangan Tapak Pelupusan Sisa Toksid dan Sisa Pepejal
 • Garis panduan/Piawaian Perancangan Pembangunan Sejagat
 • Garis panduan/Piawaian Perancangan Kawasan Perindustrian
 • Garis panduan/Piawaian Perancangan Perumahan Pekerja Kilang