MENU

Sebut Harga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor BUMIPUTERA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) dan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dalam kelas dan jenis Pendaftaran yang berkaitan dan yang masih membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut :-

BIL

NO SEBUT HARGA & TAJUK PROJEK

TARAF & KELAS

KATEGORI

 

TEMPAT LAWATAN TAPAK

TARIKH LAWATAN TAPAK

TARIKH TUTUP SEBUT HARGA

HARGA SEBUTHARGA

1.

 

MDJ/SH/01/01/2024

MENAIKTARAF DAN BAIKPULIH TANDAS SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI PADANG FA, MD JERANTUT

BUMIPUTERA

G1

B, B04

 

DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

29/03/2024

(JUMAAT)

PENDAFTARAN:9.00 PAGI

TUTUP PENDAFTARAN: 9.30 PAGI

 

5/04/2024

(JUMAAT)

12.00 T.HARI

RM10.00

 

2.

MDJ/SH/01/02/2024

MENAIKTARAF DAN BAIKPULIH TANDAS DI TERMINAL BAS JERANTUT, MD JERANTUT

BUMIPUTERA

G1

B, B04

 

DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

29/03/2024

(JUMAAT)

PENDAFTARAN:9.00 PAGI

TUTUP PENDAFTARAN: 9.30 PAGI

 

5/04/2024

(JUMAAT)

12.00 T.HARI

RM10.00

 

3

MDJ/SH/01/03/2024

MENAIKTARAF DAN BAIKPULIH TANDAS SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI MEDAN SELERA KAWASAN INDUSTRI, MD JERANTUT

BUMIPUTERA

G1

B, B04

 

DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

29/03/2024

(JUMAAT)

PENDAFTARAN:9.00 PAGI

TUTUP PENDAFTARAN: 9.30 PAGI

 

5/04/2024

(JUMAAT)

12.00 T.HARI

RM10.00

 

4

MDJ/SH/01/04/2024

MENAIKTARAF DAN BAIKPULIH TANDAS DI HENTIAN BAS INDERAPURA, MD JERANTUT

BUMIPUTERA

G1

B, B04

 

DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

29/03/2024

(JUMAAT)

PENDAFTARAN:9.00 PAGI

TUTUP PENDAFTARAN: 9.30 PAGI

 

5/04/2024

(JUMAAT)

12.00 T.HARI

RM10.00

 

5

MDJ/SH/01/05/2024

MENAIKTARAF DAN BAIKPULIH TANDAS SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI PADANG HOKI DAN DEWAN ARENA, MD JERANTUT

BUMIPUTERA

G1

B, B04

 

DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

29/03/2024

(JUMAAT)

PENDAFTARAN:9.00 PAGI

TUTUP PENDAFTARAN: 9.30 PAGI

 

5/04/2024

(JUMAAT)

12.00 T.HARI

RM10.00

 

6

MDJ/SH/01/07/2024

MEMBINA TEMBOK PENAHAN AIR SERTA MENAIKTARAF SALIRAN DI TAMAN WIRA JERANTUT, MD JERANTUT

BUMIPUTERA

G1

CE21

 

DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

29/03/2024

(JUMAAT)

PENDAFTARAN:9.00 PAGI

TUTUP PENDAFTARAN: 9.30 PAGI

 

5/04/2024

(JUMAAT)

12.00 T.HARI

RM10.00

 

7

MDJ/SH/01/12/2024

PROGRAM PEMBASMIAN KEMISKINAN BANDAR (PPKB) MEMBINA BAHARU RUMAH DI KG CHENGKUAK DAMAK, MD JERANTUT

BUMIPUTERA

G1

B, B04

 

DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

29/03/2024

(JUMAAT)

PENDAFTARAN:9.00 PAGI

TUTUP PENDAFTARAN: 9.30 PAGI

 

5/04/2024

(JUMAAT)

12.00 T.HARI

RM10.00

 

 

1.  Dokumen Meja Tawaran akan mula dipamerkan mulai  29 MAC 2024 (JUMAAT) pada waktu pejabat di Bahagian Kontrak    (Kaunter    Jualan) Majlis Daerah Jerantut, 27000 Jerantut, Pahang Darul Makmur

2.   Dokumen Sebut Harga  akan  dijual mulai dari 29 MAC 2024   hingga 05 APRIL 2024  pada  waktu  pejabat. Bayaran bagi Dokumen  Sebut Harga hendaklah  dibuat  dalam  Ringgit  Malaysia  dan  dalam bentuk Tunai / Draf Bank / Wang Pos / Kiriman Wang Pos  SAHAJA.

3.    Penender yang berminat adalah DIWAJIBKAN untuk  menyertai  lawatan  tapak  yang akan  diadakan pada tarikh dan masa  seperti yang telah  ditetapkan.  Penender  dikehendaki  melapor diri pada  hari tersebut dengan  membawa bersama sijil-sijil berikut semasa pendaftaran dijalankan dan  Wakil tidak dibenarkan.

  1. Perakuan Pendaftaran Asal Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB)
  2. Sijil Asal Pendaftaran Kontraktor Dengan Majlis Daerah Jerantut
  3. Sijil Pendaftaran Asal Pusat Khidmat Kontraktor
  4. Sijil Asal Pengiktirafan Taraf Bumiputera
  5. Kad Pengenalan Asal

 4.  Dokumen Sebut Harga hanya dikeluarkan kepada Penama Di Dalam Lesen Sahaja dengan membawa Sijil Pendaftaran Asal yang dikeluarkan oleh Pusat Khidmat  Kontraktor,   Lembaga  Pembangunan  Industri  Pembinaan  Malaysia  ( CIDB ) dan Sijil dari Majlis Daerah Jerantut.

5.  Sebutharga ini ditutup pada 05 APRIL 2024 (APRIL), dokumen sebut harga yang telah diisi dengan lengkap dimasukkan ke dalam   Sampul surat berlakri dan hendaklah dimasukkan ke dalam   Peti Tender Majlis Daerah Jerantut tidak    lewat jam 12.00   tengahari.

 

Lampiran: 
. Iklan Sebut Harga MDJ/SH/01/01/2024 - MDJ/SH/01/12/2024

Rujukan Tender: 
Iklan Sebut Harga MDJ/SH/01/01/2024 - MDJ/SH/01/12/2024

Tarikh Tutup Tender: 
Jumaat, 5 April 2024