MENU

Sebut Harga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor BUMIPUTERA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) dan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dalam kelas dan jenis Pendaftaran yang berkaitan dan yang masih membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut :-

BIL

NO SEBUT HARGA & TAJUK PROJEK

TARAF & KELAS

KATEGORI

TEMPATLAWATAN TAPAK

 

TARIKH LAWATAN TAPAK

TARIKH TUTUP SEBUT HARGA

HARGA SEBUTHARGA

1

 

MDJ/SH/06/08/2019

 

MEROBOH DAN MEMBINA BARU GERAI MAJLIS DI SIMPANG LAMA PULAU TAWAR SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN

BUMIPUTERA

G2

B, B04, CE21

DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

29.04.2019 (ISNIN)

  9.00 PAGI

13.05.2019 (ISNIN)

  12.00 T.HARI

RM50.00

2

 

MDJ/SH/06/09/2019

 

MENAIKTARAF KOMPLEKS PELANCONGAN JETI KUALA TEMBELING

BUMIPUTERA

G2

B, B04, CE21

DEWAN BANQUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

29.04.2019 (ISNIN)

  9.00 PAGI

13.05.2019 (ISNIN)

  12.00 T.HARI

RM50.00

 

1.  Dokumen Meja Tawaran akan mula dipamerkan mulai 29 APRIL 2019  (ISNIN) pada waktu pejabat di Bahagian Kontrak  (Kaunter   Jualan) Majlis Daerah Jerantut, 27000 Jerantut, Pahang Darul Makmur

 

2.  Dokumen Sebut Harga  akan  dijual mulai dari 29 APRIL 2019 hingga  13 MEI 2019  pada  waktu  pejabat. Bayaran bagi Dokumen  Sebut Harga hendaklah  dibuat  dalam  Ringgit  Malaysia  dan  dalam bentuk Tunai Draf Bank / Wang Pos / Kiriman Wang Pos  SAHAJA.

 

3.    Penender yang berminat adalah DIWAJIBKAN untuk menyertai lawatan tapak yang akan diadakan pada tarikh dan masa  seperti yang telah  ditetapkan.  Penender  dikehendaki  melapor diri pada  hari tersebut dengan  membawa bersama sijil-sijil berikut semasa pendaftaran dijalankan dan  Wakil tidak dibenarkan.

 

i).      Perakuan pendaftaran Asal Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan ( CIDB )

ii).      Sijil Asal Pendaftaran Kontraktor Dengan Majlis Daerah Jerantut

iii).     Sijil Pendaftaran Asal  Pusat Khidmat Kontraktor

iv).     Sijil Asal Pengiktirafan Taraf Bumiputera.

v)       Kad Pengenalan Asal.

 

4.    Hanya Pemilik Lesen sahaja yang layak menghadiri lawatan tapak.

   

5.  Dokumen Sebut Harga hanya dikeluarkan kepada Kontraktor atau Wakil Kontraktor yang bertauliah dengan   membawa surat wakil kuasa dari   pegawai yang bertauliah seperti  dalam  sijil Pusat  Khidmat  Kontraktor. Wakil kontraktor hendaklah membawa Sijil Pendaftaran Asal   yang dikeluarkan oleh   Lembaga  Pembangunan  Industri  Pembinaan  Malaysia  ( CIDB ). Salinan - salinan Perakuan  dan   Sijil  yang  berkenaan boleh diterima  jika disahkan  oleh pejabat  yang mengeluarkannya dan Sijil dari Majlis Daerah   Jerantut.

 

6.  Sebutharga ini ditutup pada 13 MEI 2019 (ISNIN), dokumen sebut harga yang telah diisi dengan lengkap dimasukkan ke dalam   Sampul surat berlakri dan  hendaklah dimasukkan ke  dalam   Peti Tender Majlis Daerah Jerantut tidak lewat jam 12.00   tengahari.

 

7.      Majlis Daerah Jerantut tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah ataupun mana-mana  tawaran.

 

Lampiran: 

. MDJ/SH/06/08/2019-MDJ/SH/06/09/2019

Rujukan Tender: 

MDJ/SH/06/08/2019-MDJ/SH/06/09/2019

Tarikh Tutup Tender: 

Isnin, 13 Mei 2019