MENU

Sebut Harga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor BUMIPUTERA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) dan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dalam kelas dan jenis Pendaftaran yang berkaitan dan yang masih membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut :-

BIL

NO SEBUT HARGA & TAJUK PROJEK

TARAF & KELAS

KATEGORI

TEMPAT LAWATAN TAPAK

TARIKH LAWATAN TAPAK

TARIKH TUTUP SEBUT HARGA

HARGA SEBUTHARGA

1.

 

MDJ/SH/09/05/2023

 

MENAIKTARAF FASAD, LANDSKAP DAN PAPAN TANDA DI PINTU MASUK PERSIMPANGAN MASJID BARU JERANTUT

 

BUMIPUTERA

G2

CE21

DEWAN BANKUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

DITANGGUH

DITANGGUH

RM10.00

 

2.

MDJ/SH/09/06/2023

 

MENAIKTARAF TAPAK PEKAN SEHARI/PASAR MALAM DI PEKAN DAMAK JERANTUT

BUMIPUTERA

G2

CE21

DEWAN BANKUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

14/11/2023

(SELASA)

PENDAFTARAN:

10.30 PAGI

 

TUTUP PENDAFTARAN:

11.00 PAGI

 

21/11/2023

(SELASA)

12.00 T.HARI

 

RM10.00

 

3.

MDJ/SH/09/07/2023

 

BAIK PULIH GELANGGANG PELBAGAI GUNA DEPAN SEK. KEB BANDAR JERANTUT

BUMIPUTERA

G2

CE21

DEWAN BANKUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

14/11/2023

(SELASA)

PENDAFTARAN:

10.30 PAGI

 

TUTUP PENDAFTARAN:

11.00 PAGI

 

21/11/2023

(SELASA)

12.00 T.HARI

 

RM10.00

 

4.

MDJ/SH/09/08/2023

 

ROBOH DAN BINA BAHARU PUSAT KRT PERUMAHAN 3 & 4 JERANTUT

BUMIPUTERA

G2

B04

DEWAN BANKUET MAJLIS DAERAH JERANTUT

14/11/2023

(SELASA)

PENDAFTARAN:

10.30 PAGI

 

TUTUP PENDAFTARAN:

11.00 PAGI

 

21/11/2023

(SELASA)

12.00 T.HARI

 

RM10.00

 

 

1.  Dokumen Meja Tawaran akan mula dipamerkan mulai 14 NOVEMBER 2023  (SELASA) pada waktu pejabat di Bahagian Kontrak (Kaunter   Jualan) Majlis Daerah Jerantut, 27000 Jerantut, Pahang Darul Makmur.

2.   Dokumen Sebut Harga  akan  dijual mulai dari 14 NOVEMBER 2023   hingga 21 NOVEMBER 2023  pada  waktu  pejabat. Bayaran bagi Dokumen  Sebut Harga hendaklah  dibuat  dalam  Ringgit  Malaysia  dan  dalam bentuk Tunai / Draf Bank / Wang Pos / Kiriman Wang Pos  SAHAJA.

3.    Penender yang berminat adalah DIWAJIBKAN untuk  menyertai  lawatan  tapak  yang akan  diadakan pada tarikh dan masa  seperti yang telah  ditetapkan.  Penender  dikehendaki  melapor diri pada  hari tersebut dengan  membawa bersama sijil-sijil berikut semasa pendaftaran dijalankan dan  Wakil tidak dibenarkan.

  1. Perakuan Pendaftaran Asal Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB)
  2. Sijil Asal Pendaftaran Kontraktor Dengan Majlis Daerah Jerantut
  3. Sijil Pendaftaran Asal Pusat Khidmat Kontraktor
  4. Sijil Asal Pengiktirafan Taraf Bumiputera
  5. Kad Pengenalan Asal

4.  Dokumen Sebut Harga hanya dikeluarkan kepada Penama Di Dalam Lesen Sahaja dengan membawa Sijil Pendaftaran Asal yang dikeluarkan oleh Pusat  Khidmat  Kontraktor,   Lembaga  Pembangunan  Industri  Pembinaan  Malaysia  ( CIDB ) dan Sijil dari Majlis Daerah Jerantut.

5.  Sebutharga ini ditutup pada 21 NOVEMBER 2023  (SELASA), dokumen sebut harga yang telah diisi dengan lengkap dimasukkan ke dalam   Sampul surat berlakri dan  hendaklah dimasukkan ke  dalam   Peti Tender Majlis Daerah Jerantut   tidak    lewat     jam  12.00   tengahari.

 

Rujukan Tender: 
Iklan Sebut Harga MDJ/SH/09/05/2023 - MDJ/SH/09/08/2023

Tarikh Tutup Tender: 
Selasa, 21 November 2023