MENU

logo

UNIT TEMPAT LETAK KERETA

Majlis Daerah Jerantut

27000 JERANTUT PAHANG

 

NOTIS SEBUT HARGA

 

NO SEBUT HARGA

MDJ/UTLK/SH/01/2022

TAJUK SEBUT HARGA TAWARAN SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BUKU KUPON LETAK KERETA KE MAJLIS DAERAH JERANTUT

 

 

  1. Sebut Harga dipelawa daripada pembekal / kontraktor yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA di bawah bidang / sub bidang / pecahan bidang 221601 dan 221607.

 

  1. Dokumen sebut harga boleh didapati mulai 24 Januari 2022 di Unit Tempat , Majlis Daerah Jerantut, 27000  Jerantut, Pahang dengan mengemukakan Sijil Kementerian Kewangan Malaysia dan masih sah tempoh lakunya.

 

  1. Dokumen sebut harga akan hanya dikeluarkan kepada pembekal / Kontraktor atau wakil yang sah sahaja. Wakil tercatit dalam sijil pendaftaran sebagai ahli lembaga syarikat.

 

  1. Sila dapatkan dokumen sebut harga  di Unit Tempat Letak Kereta, Majlis Daerah Jerantut.

 

  1. Dokumen Sebut Harga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam peti sebut harga di Pejabat Majlis Daerah Jerantut, 27000 Jerantut tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada 31  Januari 2022.